1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Anunț selecție membri în echipa de proiect 

PYTHAGORAS 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „PYTHAGORAS”, contract de finanțare – Grant agreement 2021-1-RO01-KA220-HED-000032258 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_personal_proiect_PYTHAGORAS.pdf

 Anexa_8_-_Declaraie_raporturi_de_munc_2022.docx

anexa_7_formular_inscriere_3.docx

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 60/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 1 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 19/ 27.06.2024.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Jyvaskyula, Finlanda

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la Entrepreneurship Summer School

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna septembrie 2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în antreprenoriat.

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 04.07.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:05.07.2024-10.07.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 11.07.2024

Depunerea contestațiilor: 12.07.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 15.07.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere – datat și semnat;
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză (datată și semnată);
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft)- semnat;
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Jyvaskyula.docx

2.II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022_2.docx

 REZULTATE SELECTIE

 

 TRAINING OPORTUNITIES

 

Training Experience (TX) has some new Internship opportunities for your students and recent graduates:

Location: Valencia, Valencia / València, Spain Area: Business, Media & Marketing Duration: 6 months
Location: Casas del Río - Requena, Valencia / València, Spain Area: Pedagogy, Arts, Languages, Maths & Natural Science Duration: 2 months or more
Location: Amsterdam, Noord-Drenthe, Netherlands Area: Business, Media & Marketing Duration: 3 months
Location: Valencia, Valencia / València, Spain Area: Business Duration: 6 months
 
 

 

DigiHealthDay-2024 @ DIT-ECRI, Bavaria, Germany

 

November 6 - 15, 2024

 

Erasmus+ Blended Intensive Program on AI and ML in Healthcare

 

“AI for Health (AI4H): Current State, Trends and Perspectives”

More information hereOportunitate pentru studenți: Turul de Studiu Elie Wiesel 2024, Ediția a VII-a

 

Ambasada Statelor Unite în România,  Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Federale Germania în România și Ambasada Statului Israel în România, alături de American Councils for International Education și cu sprijinul Ambasadei Austriei la București și a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel  România, invită studenții, masteranzii și doctoranzii cu cetățenie română cu vârsta între 20 și 27 de ani să aplice în programul Elie Wiesel Study Tour. Programul se va desfășura în perioada 25 August - 4 Septembrie 2024 și va include vizite în România, Ungaria și Polonia. 

 

Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la cea de-a șaptea ediție, își propune să ofere studenților interesați de tematica drepturilor omului și de istoria Holocaustului, ocazia de a înțelege mai multe despre aceste subiecte și de a aprofunda cunoștințele deținute.  

 

Cei interesați se pot înscrie online până pe 5 Iulie 2024, completând formularul disponibil aici: https://forms.office.com/r/TWDEr8SLvD   

 

Competiția este deschisă studenților, masteranzilor și doctoranzilor care îndeplinesc cumulativ condițiile care se regăsesc în comunicatul de presă atașat. Comisiile de evaluare vor selecta un număr de 15 participanți, în urma evaluării aplicației. 

 

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe site-ul: https://www.romania.americancouncils.org/ 


-----

Bursă pentru Practică Parlamentară Internațională 2025 la Bundestag-ul German


Sunteți interesat/interesată de democrația parlamentară? Vă simțiți puternic atrași de politică, vă angajați în programe ale societății civile și nu vă dați înapoi de la asumarea unei responsabilități de ordin civic la locul dumneavoastră de muncă?

Prin bursa pentru Practică Parlamentară Internațională 2025 la Bundestag-ul German aveți atunci posibilitatea de a cunoaște concret și prin implicare directă timp de 5 luni munca parlamentară germană, făcând practică într-un birou parlamentar la Berlin. Anual Bundestag-ul German împreună cu  universitățile Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin precum și Technische Universität Berlin oferă aproximativ 120 de burse pentru tineri absolvenți ai învățământului universitar din 50 de țări. În perioada 1 martie – 31 iulie 2025 aveți posibilitatea de a lucra într-un birou al unui parlamentar și a urma cursuri la universitățile din Berlin mai sus amintite. Toate cheltuielile legate de călătorie, cazare și asigurare, inclusiv bursa lunară vor fi acoperite de  Bundestag-ul German. Fructificați această șansă!

 

Mai multe informații precum și documentele de candidatură se găsesc pe pagina web http://www.bundestag.de/ips

 

Data limită de transmitere a candidaturilor este 31 iulie 2024. Candidații sunt rugați să își depună dosarele în format digital la adresa info@bukarest.diplo.de .

 

 

Criteriile de eligibilitate:

            cetățenie română (se acceptă și dubla cetățenie)

            program de studii superioare absolvit (B.A., B.S., M.A., exament de stat sau doctorat); absolvirea unei școli tehnice nu este suficientă, dovada absolvirii programului de studii superioare poate fi trimisă în anumite cazuri bine motivate mai târziu, până în 31 decembrie 2023

            cunoștințe foarte bune de limba germană (cel puțin la nivel B 2 al cadrului european comun de referință pentru cunoștințele de limbă)

            interes deosebit cu privire la conexiuni politice și social-civice și la istoria germană

            angajament de ordin social-politic

            limita de vârstă: la începerea programului bursei vârsta de 30 de ani nu are voie să fie depășită. Își pot depune candidatura cei interesați care s-au născut după data de 1 martie 1995.

-----------


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 55/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/ 17.04.2024.

 Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Jyvaskyla, Finlanda

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la The Second innovative pedagogy in Economy

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna octombrie2024

 Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în antreprenoriat.

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 05.06.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:06.06.2024-10.06.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 11.06.2024

Depunerea contestațiilor: 12.06.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.06.2024

 Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Finlanda_octombrie.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022_2.docx

 REZULTATE SELECTIE

SELECȚIA SPECIFICĂ 59/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/15.05.2024     .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Porto, Portugalia.

Scopul selecției: participarea în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program cu tema Geriatrics Intensive Course

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iulie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Studenți ai ULBS din domeniul medicinei, la nivel licență, masterat;
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1.

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 04.06.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 05.06.2024-08.06.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 10.06.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 11.06.2024, ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor: 12.06.2024
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.06.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_BIP_Porto_Geriatrics.docx

 REZULTATE - NU A FOST DEPUS NICIUN DOAR DE CANDIDATURA.
SELECȚIA SPECIFICĂ 58/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/15.05.2024     .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Porto, Portugalia.

Scopul selecției: participarea în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program cu tema From Organic to Chemestry to Pharmaceutical Drugs

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iulie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Studenți ai ULBS din domeniul farmaciei, la nivel licență, masterat;
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1.

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 04.06.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 05.06.2024-08.06.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 10.06.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 11.06.2024, ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor: 12.06.2024
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.06.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_BIP_Porto_Chemestry.docx

 REZULTATE SELECTIEAnunț selecție membri în echipa de proiect 

Green Deal Awareness through Augmented Reality in Primary School Education

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului „Green Deal Awareness through Augmented Reality in Primary School Education”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-BG01-KA220-HED-000087414 pentru poziția temporar vacantă prevăzută nr. 9 Responsabil ethnic 2- IT-COR 235104 prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_post_responsabil_tehnic_2_-IT_proiect_GREEN_DEAL.pdf

DECLARAIE_cazier_proiecte.docx

Anexa_8_-_Declaraie_raporturi_de_munc_2022.docxMobilitate de predare/ formare (0312/0923/041)

 

****

Stimați colegi (Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe Economice)

 

Kempten University of Applied Sciences vă invită la iWeek.

Topic: Network diversity with focus on Africa

Perioada de desfășurare: 02-05 decembrie 2024

Deadline înscriere: 31 iulie 2024.

Vă rugăm să vă înregistrați aici și să ne informați pe e-mailul pe international@ulbsibiu.ro despre intenția dvs. de a participa la acest eveniment.SELECȚIA SPECIFICĂ 54/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/17.04.2024     .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Johannes Gutenberg University Mainz, Germania (D MAINZ01)

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la Experiencing EU-decision making: Model European Union Mainz

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iulie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B1;
 • să fie studenți ai ULBS la specializările din domeniul Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene, Comunicare și Relații Publice (nivel licență și master)
 • studenți care manifestă un interes pentru tematica propusă

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 16.05.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:17.05.2024-21.05.2024, ora 13.00
 • Interviu selecție:22.05.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 23.05.2024
 • Depunerea contestațiilor: 24.05.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 27.05.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză, semnată și datată).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare (la zi): adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Mainz_STM_European.docx

SS_54_Rezultate.pdf

 

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 57/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/ 17.04.2024.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Thessaly, Grecia

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la practical activities in the field of aquatic and terrestrial ecosystems

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în domeniul biologiei și al ecologiei, cu interes de cercetare în domeniul managementului acvatic

 

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 19.04.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:22.04.2024-24.04.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 25.04.2024

Depunerea contestațiilor: 26.04.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 29.04.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere – datat și semnat;
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză (datată și semnată);
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft)- semnat;
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Thessaly.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022_2.docx

 REZULTATE 57.pdf

 SELECȚIA SPECIFICĂ 56/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/17.04.2024     .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Thessaly, Grecia.  

Scopul selecției: participarea la practical activities in the field of aquatic and terrestrial ecosystems

Numărul de locuri scoase la concurs: 15 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iunie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B1;
 • să fie studenți ai ULBS la specializările din domeniul Ecologie și protecția mediului sau Biologie engleză;
 • studenți care manifestă un interes pentru tematica propusă

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 19.04.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:22.04.2024-26.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție:29.04.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 30.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 07.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 08.04.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză, semnată și datată).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare (la zi): adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Thessaly_SS56.docx

 

REZULTATE SELECȚIA SPECIFICĂ 49/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 7/15.03.2024       .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Valencia, Spania.  

Scopul selecției: participarea în cadrul Summer School Challenges in data science: big data, biostatics artificial intelligence, start-ups and communications sub egida Forthem

Numărul de locuri scoase la concurs: 10 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iulie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B1;
 • să fie studenți ai ULBS la specializările Business Informatics and Business Administration, nivel licență ;
 • studenți care manifestă un interes pentru tematica propusă

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 19.04.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:22.04.2024-26.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție:29.04.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 30.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 07.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 08.04.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză, semnată și datată).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare (la zi): adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Valencia_SS49.docx

 

REZULTATE

SELECȚIA SPECIFICĂ 43/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 9 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 2/17.01.2024       .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Agder, Norvegia.  

Scopul selecției: participarea în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program (BIP), cu tema European Integration Summer School

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 15 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iulie 2024 (18-27) 

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Studenți ai ULBS înmatriculați la specializări din domeniul relații internaționale, studii politice, studii de securitate/ administrație publică/ administrarea afacerilor (nivel licență/masterat);
 • Studenți care manifestă un interes pentru tematica propusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1.

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 19.04.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:22.04.2024-26.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție:29.04.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 30.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 07.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 08.04.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză, semnată și datată).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare (la zi): adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Agder_SS43.docx

REZULTATE


 SELECȚIA SPECIFICĂ 53/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 6 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 10/10.04.2024     .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea Burgundiei, Franța.  

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și a participării în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program cu tema Diversité et mobilité de la littérature française

Numărul de locuri scoase la concurs: 5 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 6 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: iunie 2024  

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Să dețină un certificat/ atestat de limbă care să ateste cunoașterea limbii franceze, cel puțin nivel B1
 • Să fie studenți ai ULBS la specializările din domeniul Filologiei – Limba și literatură română/ Limba și literatura modernă (engleză/ germană) – Limba și literatură modernă franceză / Limbi Moderne Aplicate (Engleză/Germană – Franceză) / Traducere specializată și interpretareiat de conferință. Limba franceză, nivel licență, masterat sau doctorat.

 Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 16.04.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:17.04.2024-23.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție:24.04.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 25.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 26.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 29.04.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2)-  semnat.
 • scrisoare de intenție (redactată în limba franceză) - semnată.
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba franceză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_BIP_Dijon_Diversite.docx

REZULTATE SS_Dijon_studenti.pdf

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 52/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 10/ 10.04.2024.

 Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Burgundy, Franța

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la Euro Digital

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie2024

 Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în educația financiară în ceea ce privește monedele digitale (impactul monedei euro digitale asupra plăților, poziția băncilor europene și inițiativele în vigoare în fața euro digital, impactul euro digital asupra politicilor monetare).

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 16.04.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:17.04.2024-19.04.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 22.04.2024

Depunerea contestațiilor: 23.04.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 24.04.2024

 Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Bourgogne_Euro.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022_2.docx

 REZULTATE 52.pdf

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 51/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 10/ 10.04.2024.

 Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Burgundy, Franța

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la Diversité et mobilité de la littérature française

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 6 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie2024

 Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină (franceză), emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în domeniul civilizației, culturii și literaturii franceze de secol XX și XXI și în gestionarea de proiecte de cercetare internaționale.

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 16.04.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:17.04.2024-19.04.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 22.04.2024

Depunerea contestațiilor: 23.04.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 24.04.2024

 Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba franceză/ engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba franceză/ engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Dijon.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022_2.docx

REZULTATE 51.pdf

 

Oportunitate SHORT-TERM MOBILITY - Johannes Gutenberg University Mainz

 

În atenția studenților de la Facultatea de Științe Socio-Umane, licență și masterat, anii 1,2, respectiv 1, specializările Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene, Comunicare și Relații Publice

Johannes Gutenberg University Mainz organizează un eveniment Experiencing EU-decision making: Model European Union Mainz. Mai multe detalii în documentul atașat aici. Deadline înscriere 30.04.2024 - laulrich@uni-mainz.de

Vă rugăm să vă înscrieți aici și să ne anunțați și pe noi pe international@ulbsibiu.ro deoarece ulterior va trebui să urmăm și o selecție specifică DRI.BLENDED INTENSIVE PROGRAM - From Organic to Chemistry to Pharmaceutical Drugs

Universitatea din Porto, Portugalia

 

Dragi studenți,

Universitatea din Porto, Portugalia organizează un Blended Intensive Program în colaborare cu the University of Barcelona (Spain), Charles University (Czech Republic), University “G. d’Annunzio” of Chieti -Pescara (Italy), National and Kapodistrian University of Athens (Greece) and Ankara University (Turkey).

Tema este From Organic to Chemistry to Pharmaceutical Drugs

Cursurile se vor desfășura la Facultatea de Farmacie a Universității din Porto, în limba engleză, în perioada 15-19.07.2024, iar studenții vor primi 3 ECTS.

Dacă vă doriți să vă înscrieți vă rugăm să ne scrieți pe adresa de email international@ulbsibiu.ro și să completați formularul online FFUP - MedChem Program: From Organic Chemistry to Pharmaceutical Drugs

Mult succes!

Echipa Erasmus+

 


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 45/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 5/19.02.2024.   

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universita degli Studi del Molise, Italia (I CAMPOBA01) 

Scopul selecției: participarea la un program de tip Blended Intensive Program cu tema Ecosystem Monitoring and adaptative management under climate change scenarios 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM)  

Durata mobilității: va fi de maxim 5 zile  

Perioada de desfășurare a mobilității: iunie 2024  (3-7.06.2024) 

 Criteriile specifice de selecție a participanților:  

 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1;
 • Studenți ai ULBS înmatriculați la specializări din domeniul biologie (nivel licență/ masterat);
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă.

Calendar selecție: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 09.04.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 10-16.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 17.04.2024, ora 9
 • Afișarea rezultatelor selecției: 18.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 19.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 22.04.2024 

Precizări:   

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.   

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:   

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

 

  Documente tipizate dosare înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Universita_degli_Studi_del_Molise_.docx

 REZULTATESELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 46/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 1 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 4/ 13.12.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Bourgogne, Franța

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la Școala de Vară din cadrul Laboratorului Diversitate și Migrație sub egida Forthem

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iulie2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în domeniul migrației internaționale și al relațiilor internaționale;

 

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 05.04.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:08.04.2024-10.04.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 11.04.2024

Depunerea contestațiilor: 12.04.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 15.04.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Bourgogne.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022.docx

 REZULTATE

 

TRAINING OPORTUNITIES

 

 

Training Experience (TX) has some new Internship opportunities for your students and recent graduates:

 

Location: Casas del Río - Requena, Valencia / València, Spain Area: Pedagogy, Arts, Languages, Maths & Natural Science Duration: 2 months or more
 
Location: Amsterdam, Noord-Drenthe, Netherlands Area: Business, Media & Marketing Duration: 3 months
 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 50/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 9/27.03.2024.  

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Latvia, Letonia

 

Scopul selecției: participarea la un program de tip Blended Intensive Program cu tema Research Skills Booster

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 10 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

 

Durata mobilității: va fi de maxim 5 zile 

 

Perioada de desfășurare a mobilității: mai 2024  (componenta virtuală se va desfășura în perioada 22-26.04.2024 de la 16:30 pentru 2-3 ore/zi, iar mobilitatea fizică la Riga va avea loc în perioada 9-14.05.2024 aprox. 4ore/zi)

 

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 

 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B2;
 • Studenți ai ULBS înmatriculați la oricare din programele de studiu, nivel licență și masterat
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă  

Calendar selecție:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 29.03.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 01-05.04.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 08.04.2024, ora 10
 • Afișarea rezultatelor selecției: 09.04.2024
 • Depunerea contestațiilor: 10.04.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 11.04.2024

 

Precizări:  

 

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

 

  Documente tipizate dosare înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Latvia.docx

 REZULTATE SS_50_2024SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 42/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 8 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 2/ 17.01.2024 și Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 3/31.01.2024 .

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (D BIELEFE02), Germania

 

Scopul selecției: consolidarea relațiilor inter-instituționale și participarea la International Staff Week

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie expert într-unul din domeniile IoT, Embedded Systems și Algoritmi Genetici / Proiectare și Administrare a Rețelelor de Calculatoare. Procesare de imagini și viziune artificială/ Inteligență artificială, învățare automată, procesare a limbajului natural, mineritul datelor.

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 25.03.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:26.03.2024-28.03.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 29.03.2024

Depunerea contestațiilor: 01.04.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 02.04.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Bielefeld.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022.docx

 REZULTATE

 

INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE

-           Belgrade, Serbia  from the 2nd to the 10th of August

This year’s theme is Creativity and initiative under the slogan “Find the spark, leave your mark

- 8 workshops in various fields for students and recent postgraduates from all around the world, who will be dealing with burning issues of today's society using different methods such as marketing, graphic design, start-up bootcamp, dance, musical and many more.

Our colleagues messages: Our intention is also to give all the participants the opportunity to network with each other and create invaluable partnerships. We especially encourage young people with disabilities, as well as members of other vulnerable groups, to sign up and participate. The festival will be adjusted to them in order to promote the importance of their involvement and connection with young people from Serbia and the world.

Here's the link to the application form (please also inform us about this at international@ulbsibiu.ro):

https://forms.gle/uaEHJYrzAMiTYVQKA

For more information, you can visit our website https://iswib.org/.

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 48/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 7/15.03.2024       .  

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Palermo, Italia

 

Scopul selecției: consolidarea relațiilor instituționale și participarea la Migrants and cities :Intersectional studies on the mutual interaction between new citizens and urban space sub egida Forthem

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

 

Durata mobilității: va fi de maxim 5 zile 

 

Perioada de desfășurare a mobilității: iunie 2024  

 

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 

 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B2;
 • Studenți ai ULBS la specializarea Relații Internaționale/ Științe Politice/ Studii de securitate/ Sociologie;
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă  

Calendar selecție:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 18.03.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 19.03.2024-25.03.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 26.03.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 27.03.2024
 • Depunerea contestațiilor: 28.03.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 29.03.2024

 

Precizări:  

 

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

 

  Documente tipizate dosare înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Palermo.docx

 REZULTATE


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 47/2024

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 7/ 15.03.2024.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Palermo

 

Scopul selecției: consolidarea relațiilor instituționale și participarea la Migrants and cities :Intersectional studies on the mutual interaction between new citizens and urban space sub egida Forthem

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔   să fie cadru didactic cu expertiză în domeniul migrației internaționale și al relațiilor internaționale;

 

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 18.03.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:19.03.2024-21.03.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 22.03.2024

Depunerea contestațiilor: 25.03.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 26.03.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de predare (STA):Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_predare_Palermo.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for teaching: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022.docx

 REZULTATE

 


SUMMER SCHOOL LA UNIVERSITATEA DIN JYVASKYLA

 

Pentru studenții din domeniile - științe naturale, matematică și tehnologia informației, nivel masterat și doctorat , oportunitate Summer School la Universitatea din Jyvaskyla în august.

Temele dezbătute: 

 • Self-assembly in Biological and Molecular Materials 
 • Circular Economy & Sustainability 
 • Data Optimisation 

Cursuri

 • Biological and Environmental Sciences 
 • Chemistry 
 • Cognitive Science 
 • Computational Sciences 
 • Cyber Security 
 • Inverse Problems 
 • Mathematics 
 • Nanoscience 
 • Physics 

Termen de aplicare: 30.04.2024

Link către formularul de aplicare: Application for incoming exchange students (service4mobility.com)

Mai multe detalii: Jyväskylä Summer School | University of Jyväskylä (jyu.fi)

Vă rugăm să ne informați și pe noi la adresa international@ulbsibiu.ro.BLENDED INTENSIVE PROGRAMGeriatrics Intensive Course

Universitatea din Porto, Portugalia

 

Dragi studenți,

 

Universitatea din Porto, Portugalia organizează un Blended Intensive Program în colaborare cu Semmelweis University (Ungaria), Universitatea Eotvos Lorand (Ungaria) și Universitatea din Salamanca (Spania).

 

Tema este Geriatrics Intensive Course

 

Acesta va dura 6 săptămâni în perioada iunie-iulie. Componenta fizică se va desfășura în perioada 15-19.07.2024, iar studenții vor primi 4.5 ECTS.

 

Dacă vă doriți să vă înscrieți va trebui ca în perioada 1-30.04.2024 să completați un formular online aici U.Porto - International Cooperation Programmes at the University of Porto: IN Students - Online Application (up.pt)

 

Blended Intensive Programme in Geriatrics (up.pt)

 

Detalii despre procedură - Manual_de_Candidatura_Online_22-23_EN_cPTHVAO.pdf (up.pt)

 

Vă rugăm să ne anunțați și pe noi atât după completarea acestui formular, cât și după ce primiți răspunsul lor.

Mult succes!

 

Echipa Erasmus+

 

Internship at the Global Lounge, International Office, University of Agder

 
The University of Agder (UiA) is looking for two interns / Erasmus+ trainees. The interns start the internship in August 2024 and stay for one semester or a full year, until June 2025.

Application deadline is the 1st of April. All shortlisted applicants will be contacted within a week after the deadline.

Who are we?
The University of Agder (UiA) is a young and dynamic university, recognized for its modern teaching and research facilities and innovative use of technology and communication media. UiA has approximately 13 000 students in two campuses in the very south of Norway. The Intern will be based on the main campus in the city of Kristiansand but will also work at our campus in Grimstad, and will work closely with the staff from the International Office and other departments.

The main workplace will be our Global Lounge, an event hub and social area designated to welcome and support International and Norwegian students, guests and staff.

Tasks and responsibilities:

 • First point of contact for the International Office, based at the Global Lounge
 • Supporting mobility team (incoming and outgoing exchange students and degree-seeking students) via administrative tasks (emails, in-person enquiries, etc.)
 • Help with marketing / promotion, social media content creation (Instagram, Facebook) and public relations to engage with our partner institutions, current international students, prospective students, alumni, etc.
 • Taking visitors (partner institutions, prospective students, country representatives) on campus tours
 • Coordinate social events at the Global Lounge for students, staff and guests
 • Support the further establishment of “Social Erasmus”
 • Work alongside the Erasmus Student Network of Agder
 
Requirements:

 • Student enrolled at a bachelor’s or master’s level or a recent graduate
 • EU / EEA national eligible for the Erasmus+ Traineeship grant
 • Fluent English spoken and written (C1 level)
 • Desired qualifications:
 • Computer skills (Microsoft Office package, mailing services, Canva)
 • Strong communication and customer service skills
 • Avid social media user
 • Marketing and administrative experience
 • Flexible and able to work independently, as well as being able to work alongside other intern(s) and staff
 • Initiative and creative thinking

We invite and encourage you to apply even if you lack some qualifications.

Duration:
Must be able to start at the beginning of August 2024 and stay for the required time (no short-term positions available).

Payment:
The internship is financed through the Erasmus+ program. The exact amount of your grant depends on your home country and home institution.

Please check with your home office if you will be eligible for a grant before you apply.

What can we offer you?

 • Varied work experience and the opportunity to bring in own ideas and create new activities
 • Free accommodation in student housing
 • Free Norwegian Language course
 • The opportunity to join international students for trips and events

To apply:
Send your CV together with a one-page cover letter describing why you are interested in the internship and how you believe you can contribute to the team.
Supply the names and contact details of two referees (teachers, former employers, etc.) who can be contacted by us.
A Zoom interview will be required if short-listed.
Applications should be sent by e-mail to int-office@uia.no by the 1st of April!
Send e-mail to the contact person, Margrethe Aurora Seljenes or the current interns at int-office@uia.no if you have questions about the position.SESIUNE DE INFORMARE ERASMUS+ - SMS EUROPA

 

Ești pregătit să îți duci experiența de student pe noi culmi?

Vino la sesiunea de informare despre Mobilitățile de Studiu Erasmus+!

Data: Miercuri, 13 martie

Ora: 14:00

Locația: Aula „Avram lancu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 5-7, etaj 1

Descoperă cum poți să-ți extinzi orizonturile, să descoperi noi culturi și să îți îmbunătățești parcursul academic prin Erasmus+.

 Ne vedem acolo!

 

 

Ready to take your student experience to new heights?

Join us for an Erasmus+ Study Mobility info session!

Date: Wednesday, March 13th

Time: 14:00

Location:  Avram lancu Aula of Lucian Blaga University of Sibiu,  5-7 Victoriei Bvd., 1st floor

Discover how you can broaden your horizons, immerse yourself in new cultures, and enhance your academic journey with Erasmus+.

See you there!

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 44/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 6/27.02.2024       .  

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea Porto, Portugalia.  

 

Scopul selecției: participarea în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program – Blended Learning FADEUP

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

 

Durata mobilității: va fi de maxim 10 zile 

 

Perioada de desfășurare a mobilității: mai-iunie 2024  

 

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 

 • Studenți ai ULBS din domeniul Sportului, la nivel licență, masterat;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B2;
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă (Physical activity, exercise, psysical fitness and health propotion – evaluation and monitoring/ Physical activity and health promotion: Context of practice).

 

Calendar selecție:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 11.03.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 12.03.2024-17.03.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție: 18.03.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 19.03.2024
 • Depunerea contestațiilor: 20.03.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 21.03.2024

 

Precizări:  

 

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

 

  Documente tipizate dosare înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Porto.docx

 REZULTATE


Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: 


Internship opportunities


INTERNSHIP OFFER ES-976 ENGLISH TEACHER ASSISTANT IN VALENCIA SPAINhttps://www.trainingexperience.org/offer/2398 

Location: Casas del Río - Requena, Valencia / València, Spain Area: Pedagogy, Arts, Languages, Maths & Natural Science Duration: 2 months or more
Location: Amsterdam, Noord-Drenthe, Netherlands Area: Business, Media & Marketing Duration: 3 months

 

 

  Burse Fulbright U.S. Scholar 2025-2026


Programul se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor și experților americani care dețin titlul științific de doctor (sau echivalent) și sunt interesați să predea și/sau să deruleze proiecte de cercetare în România, indiferent de domeniul academic.

 

Comisia Fulbright Româno-Americană invită membrii comunităților academice din România să recomande acest program în rândul colegilor din SUA. Aceștia pot fi profesori, cercetători, artiști sau experți americani pe care i-ați întâlnit în cadrul unor conferințe sau alte evenimente academice, parteneri în diverse proiecte de cercetare internaționale sau specialiști în anumite domenii cu care ați dori să colaborați prin intermediul programului Fulbright.

 

Candidații americani sunt invitați să exploreze catalogul programului pentru informații cu privire la tipurile de burse disponibile: Catalog of Awards | U.S. Fulbright Scholars

 

Durata bursei: patru sau nouă luni în anul academic 2025-2026. În anumite situații pot fi luate în considerare propuneri cu o durată de minimum 3 luni.

 

Instituție gazdă: bursierii pot alege orice instituție de învățământ superior din România. În anumite cazuri, sunt acceptate și afilierile cu ONG-uri sau alte instituții care nu aparțin neapărat domeniului academic (de exemplu: instituții culturale). Candidații sunt încurajați să includă o scrisoare de invitație din partea instituției gazdă.

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 16 septembrie 2024.

 

Beneficii bursă: indemnizație pentru cheltuielile de cazare și de trai, alocație pentru transportul internațional și relocare, alocație pentru integrarea în comunitate, acoperire medicală, alocație suplimentară pentru membrii familiei care însoțesc bursierul (dacă este cazul).

 

 Informații despre procesul de aplicare și criteriile de eligibilitate: https://fulbrightscholars.org/us-scholar-awards#steps

 
Internship at the Global Lounge, International Office,  University of Agder, Norway

 

The University of Agder (UiA) is looking for two interns / Erasmus+ trainees. The interns start the internship in August 2024 and stay for one semester or a full year, until June 2025.

Application deadline is the 1 st of April. All shortlisted applicants will be contacted within a week after the deadline.

Duration:

Must be able to start at the beginning of August 2024 and stay for the required time (no short-term positions available).

More details UiA.doc


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 11/2023

Direcția de Relații Internaționale, prin Serviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 8 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 8/ 08.03.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad de la Palmas de Gran Canaria, Spania

 

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale și dezvoltarea de noi colaborări

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 7 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna aprilie 2024

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    cadre didactice auxiliare cu experiență în domeniul secretariatului;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    experiență în realizarea dosarelor de acreditare ale programelor de studii din cadrul facultății.

 

Calendarul selecției:

Afișarea mesajului de selecție: 14.02.2024

Depunerea dosarelor de candidatură:14.02.2024-16.02.2024, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor selecției: 19.02.2024

Depunerea contestațiilor: 20.02.2024, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 21.02.2024

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Serviciului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Gran Canaria.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2023.docx

 Rezultatele Selecției

 

 

 

 

Dragi studenți,

 

Klaipėdos valstybinė kolegija din Lituania organizează o serie de Blended Intensive Programs pe care le puteți vedea aici: Blended Intensive Programmes - Klaipėdos valstybinė kolegija (kvk.lt)

Rugămintea este ca, dacă este ceva ce vă atrage și doriți să participați, să ne anuntați pe international@ulbsibiu.ro cât mai repede, pentru a putea avea timp de toate procedurile necesare.

 

Mulțumim!

Echipa ULBS Erasmus+

*****

Dragi colegi și studenți,

 

Referitor la Programul Fulbright Visiting Scholar 2025-2026 găsiți informații la următoarele adrese:

The 2025-2026 Fulbright Visiting Scholar Program » Fulbright Romania. - deadline 05.09.2024

The 2025-2026 Fulbright Student Award » Fulbright Romania  - deadline 14.05.2024


*****

 

*******

The call for Visiting Professor at the University of Jaén (8 positions) is now open for the academic year 2024/2025. All the details are available at: https://www.ujaen.es/internacional/en/international-calls/call-positions-visiting-professor-20242025.

You can submit your application until February 29th through: https://www.ujaen.es/internacional/en/application-form-uja-visiting-professor-20242025

If you have any questions or need further information, feel free to forward it to vicint@ujaen.es.

 

*******

The University of Bordeaux is pleased to announce, within the framework of its talent management policy, the launch of recruitment opportunities for Visiting Scholars.

 

This call for applications is open to full professors, assistant professors or equivalent, employed by non-French institutions, with a recognised international career and/or high expertise. It concerns all areas of research, teaching and/or the development of new international partnerships.

 

Access the online application platform  https://aap.u-bordeaux.fr/siaap/pub/appel/view/218

 

 • Visiting Scholars:  https://www.u-bordeaux.fr/en/about-us/university-employment/teaching-and-research-staff/visiting-scholars
 • Duration of the stay: one to ten consecutive months
 • Period of the stay: between September 2024 and July 2025
 • Deadline to submit applications: February 9th 2024

The results of the call for applications will be published as of April 2024. 

 

 

*********

 

Stimați colegi (FSSU),

 

VIA University College vă invită la Staff Week.

Perioada de desfășurare: 16-18.04.2024

Unde? VIA University College - Campus Viborg - Prinsens Allé 2 - 8800 Viborg

Danemarca

Deadline înscriere: 20.02.2024 Rugămintea este ca până la această dată să informați pe e-mailul de international@ulbsibiu.ro dacă sunteți interesați de această oportunitate.

Cui se adresează? Personalului academic și personalului administrativ in următoarele domenii: Educație Socială, Educație preșcolară, Educație pentru profesori, Asistență socială.SELECȚIA SPECIFICĂ 41/2024

 

Direcția de Relații Internaționale, prin Seviciul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 2/17.01.2024       .  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea Burgundiei, Franța.  

Scopul selecției: participarea în cadrul unui program de tip Blended Intensive Program cu tema Exploring Circular economy in Burguny

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități studențești de scurtă durată (STM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: martie 2024  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Studenți ai ULBS din domeniul Economiei, la nivel licență, masterat;
 • Studenți care manifestă interes pentru tematica propusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1.

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 22.01.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:23.01.2024-02.02.2024, ora 12.00
 • Interviu selecție:05.02.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 06.02.2024
 • Depunerea contestațiilor: 07.02.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 08.02.2024

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti_Dijon.docx

 REZULTATE SELECTIE

 

Dragi studenți,

 

Universita di Trento vine către voi cu oportunități - mobilități de scurtă durată de tipul BIP (Blended Intensive Program).

Dacă sunteți interesați, vă rugăm să vă înscrieți în linkurile din anunțul lor și să ne informați și pe noi apoi pe international@ulbsibiu.ro.

Deadline 31.01.2024.

Mulțumim și mult succes!

Detalii aici: anunt_Trento.doc

 

 First Annual FORTHEM conference FORTHEM – For the Future, March 6-8, 2024 

 
We are happy to announce the First Annual FORTHEM conference FORTHEM – For the Future, March 6-8, 2024 

 

TOPIC AREAS 

Whether enhancing global competitiveness or addressing specific priorities and challenges, the conference seeks to foster interdisciplinary dialogue and growth within its community and to collaboratively shape the future of Europe. Encouraging participation across various disciplines and subjects, FORTHEM conference aims to extend its networks beyond its own boundaries, engaging researchers from other alliances, research institutions, and non-academic partners. 

 

General sessions: 

•          Europe as a hub for inclusiveness and democratic values 

•          Cultural heritage, a testimony of the past and reference book 

•          Physical and mental health in complex times of crisis, and economic and political instability 

•          Overpopulation and overconsumption triggering hunger, resource scarcity, migration, climate change, and the pollution of the atmosphere, the soil and the oceans 

•          The role of life sciences in an increasingly aging society 

•          The chemistry of the Green Deal 

•          The physics of Climate Change Digitization and artificial intelligence as key drivers for science in the future? 

Cross-disciplinary sessions specially targeted for Early-Stage researchers: 

•          Social Sciences and Humanities – Creative research ideas and their potential societal impact 

•          Natural Sciences – Be innovative and shape the future in your field 

 

More information:

Conference registration form 

Call for abstracts

Conference website

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 40/2023

 

 

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 40/06.12.203. 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Insubria (I VARESE 02) 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor inter-instituționale și a schimbului de bune prectici în domeniul asigurării calității în învățământul superior 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: februarie 2024 

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2.
 • să aibă cunoștințe și să activeze în domeniul Asigurarea Calității 

Calendarul selecției: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 08.01.2024
 • Depunerea dosarelor de candidatură:09.01.2024-11.01.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției: 12.01.2024
 • Depunerea contestațiilor: 15.01.2024, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 16.01.2024 

Precizări: 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional). 

Documente tipizate dosare înscriere:

Rezultate selecție 

 

Intermediate meeting in the frame of E-FOOD project

 

A team from ULBS, Faculty of Agricultural Sciences, Food Industry and Environmental Protection, coordinated by Ion Dan Mironescu, participated in the period 14-16 of December to the intermediate meeting of the international Erasmus educational project "E-learning tools for Food technology and development education" E-FOOD. The meeting was organised by the University of Debrecen at the Faculty of Agriculture and Food Sciences and Environmental Management and Institute of Nutrition, coordinated by prof. dr. ing. Endre Mathe. Other participants in the intermediate meeting were the project members from the University of Food Technologies Plovdiv, Bulgaria (from the Faculty of Food Technology, coordinated by Prof. Dr. Eng. George Kostov, project leader); Université "Claude Bernard" Lyon, France (from Institute Universitaire de Technologie, with Pascal Dupeux as partner coordinator); University of Zaragoza (from the Instituto Agroalimentario de Aragón, with prof. dr. ing. Rafael Pagan as coordinator).

During the meeting, the status of the E-FOOD project was analysed. George Kostov gave an overview of E-Food overall project progress and management. The development of educational databases and of teaching and training courses for students where discussed. The standards for the internal and external audits were established. The production plant Balmaz Bakery Ltd, affiliated with the Institute of Nutrition from University of Debrecen, was visited.

The project E-FOOD aims to support the digitization of educational systems in the field of food engineering, the creation of a digitized educational infrastructure, the establishment of a sustainable partnership between universities with a training profile in the field of food and food technology, the development of a common concept for the training of students in the field of food and technology feed, based on the digital content developed by the project participants on the e-learning platform. Within the project, didactic materials will be developed and three online trainings will be held with Bachelor and Master food students. To participate in the trainings, students will go through selection stages, which will be announced.

More information on the project website: http://www.e-food.uft-plovdiv.bg/

Contact: Assoc. Prof. Dr. Eng. MIRONESCU Dan Ion, project coordinator at ULBSCEEPUS mobilities


Hungary has taken over the rotating presidency of the Central European exchange programme for university studies (CEEPUS), and as a result, received an increased CEEPUS fund for incoming students and teaching staff in the academic year 2023/2024, either within a CEEPUS network or as a Freemover mobility. 

Students and teachers from CEEPUS countries (Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, the Slovak Republic and Slovenia) are eligible to apply for a mobility scholarship to Hungary. 

Available mobility types: 

 • Full semester student mobility: 3-5 months, 170 000 HUF/month (approx. 440 EUR) 
 • Short-term student mobility (thesis research for BA, MA, PhD students): 1-2 months, 170 000 HUF/month (approx. 440 EUR) 
 • Teaching mobility: 1 month – minimum length 5 days, 190 000 HUF/month (approx. 490 EUR) 

The prolonged application deadline is 31 December 2023.  

Eötvös Loránd University can accept students and teachers within one of its networks or as a Freemover, depending on the capacity of the host faculty/department. 

 • ELTE is a member of 9 awarded and 5 umbrella CEEPUS networks in 2023/24. Students and staff applying for a network mobility should contact the ELTE network coordinator. No Letter of Acceptance is needed for network mobility applications. 
 • Freemover applicants need a Letter of Acceptance from the host faculty/department, please find the form attached. Applicants should contact the faculty administration regarding their planned mobility and the signature of the Letter of Acceptance. 

The detailed call for applications is available here: https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/ceepus/call-for-application 

 
REZULTATE SELECȚIE RECTORAT & DGA PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE FORMARE (STT) ÎN ȚĂRILE UE 


Stimați colegi, 

Rezultatele selecției au fost publicate.

Vă rugăm să verificați  rezultatele  înregistrate cu numărul dosarului dumneavoastră de candidatură. 

Vă mulțumim!


 

REZULTATE SELECȚIE BIBLIOTECĂ PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE FORMARE (STT) ÎN ȚĂRILE UE 

 


 

Stimați colegi, 

 

Rezultatele selecției au fost publicate.

 

Vă rugăm să verificați  rezultatele  înregistrate cu numărul dosarului dumneavoastră de candidatură. 

 

Vă mulțumim!

 REZULTATE SELECȚIE MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE (STA) ÎN ȚĂRILE NON-UE 


Stimați colegi,

 

Rezultatele selecției au fost publicate.

Vă rugăm să verificați  rezultatele  înregistrate cu numărul dosarului dumneavoastră de candidatură. 

Vă mulțumim!


 

Stimați colegi,


Din cauza numărului mare de solicitări, rezultatele selecțiilor aferente mobilităţilor de predare în cadrul programului Erasmus+ cu țări terțe care nu sunt asociate la program (non-UE) și a celor în vederea realizării mobilităţilor de formare (STT UE) în departamentele administrative vor fi publicate săptămâna viitoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!


Students' traineeship opportunities


Exclusive offer for your students' traineeship in Italy at AMFI International

AMFI_International_UNIVERSITIES_PROPOSAL_2024.pdfDigital Internship Fair

 

Do you plan on spending and working some time abroad?
Do you want to get to know promising fields of work and possible future employers?
Are you looking for an internship in Germany?

 

Join our annual Digital Internship Fair on November 15th, 2023 (4pm CET) and discover interesting opportunities for international students. This year you will get to know companies that are working in the STEM field in Germany/Switzerland but also offer a variety of jobs for students of other programs. 

 

-          Procter & Gamble

 

-          CERN (European Organization for Nuclear Research)

 

-          Institute of Molecular Biology

 

The event has two parts: First, you will get an overview of all employers and their fields of work through short company presentations on what they do and offer. Later, you have a chance to talk to the company's representatives as all employers will have their own group chat at their respective booth. This is your chance to ask all your questions about your possible dream job and future employer.

 

The event will be held in English, is free of charge and open to all students of JGU and the FORTHEM alliance!

 

Interested?
Simply register here first.
Then sign up in the event portal
with your account and join us on November 15th.

 

The employers are looking forward to meeting you!


PRACTICAL TRAINING OPPORTUNITIES - GREECE 


Students may apply to attend practical training at PILOT BEACH RESORT for the 2024 season from April to October.

More info here: erasmus_plus_INVITATION.pdf
Rezultate finale selecție mobilități de studiu non-UE 


Data: 06.11.2023

Vizualizați aici. Rezultate selecție mobilități de studiu non-UEStimați candidați, 

Rezultatele selecției au fost publicate astăzi - 01.11.2023. Vă rugăm să verificați  rezultatele  înregistrate cu numărul dosarului dumneavoastră de candidatură. 


Contestații: Eventualele contestații cu privire la procesul de selecție vor fi depuse, în format electronic (international@ulbsibiu.ro)  până cel târziu mâine, 02.11.2023, ora 19:00. 


În atenția candidaților selectați: 

Rugăm studenții care au fost selectați atât pentru o mobilitate non-UE, cât și pentru o mobilitate UE (în cadrul selecțiilor  desfășurate la facultățile de proveniență) să ne comunice alegerea lor finală privind mobilitatea pe care o vor desfășura până vineri, 3 noiembrie, la ora 10:00, folosind adresa de e-mail international@ulbsbiu.ro.

 

 

 

Mobilități de scurtă durată – individuale/ colective pentru studenții ULBS

 

În cadrul universităților partenere din Alianța FORTHEM (perioada martie 2024 - august 2024)

Link pentru înregistrare: https://forthem-dev.lu.lv/api/stm.

Deadline: 20.11.2023

Mai multe informații: https://www.ulbsibiu.ro/news/apel-pentru-mobilitati-individuale-si-colective-pe-termen-scurt-pentru-studenti/?fbclid=IwAR1lLv-lEZEvVruzbihjEhJ22CeuzsPqX_gP2Usr2L2j_EOjVxhmGoDUDBI

 


Mobilitate de predare (011 Education) în cadrul International Week, Austria

 

UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION TYROL, INNSBRUCK, AUSTRIA ( 12-15 Decembrie 2023)

Topics: 

 • CLIL in Primary Education,
 • Science, Math, German, Arts in Primary Education,
 • Entrepreneurship Education in Initial Teacher Education,
 • School management,
 • Proficiency and Qualification profiles,
 • Sustainability in the Austrian Educational System,
 • Teachers’ Well-being and Sustainable Development

Link pentru înregistrare: https://service.ph-tirol.at/content/international-week#

Deadline: 10.11.2023

Mai multe informații despre eveniment:Invitation_International_Week_December_2023.pdfSELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 38/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 9 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 32/27.09.2023

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Johannes Gutenberg University Mainz (D MAINZ01)

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor inter-instituționale la nivelul Alianței FORTHEM și a participării ULBS în cadrul evenimentului FORTHEM Think tank of Innovative Pedagogy

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: noiembrie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2.
 • să aibă expertiză în strategii pedagogice innovative și în învățare bazată pe proiecte

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 18.10.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:18.10.2023-23.10.2023
 • Afișarea rezultatelor selecției: 24.10.2023
 • Depunerea contestațiilor: 25.10.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 26.10.2023

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

Documente tipizate dosare înscriere:

 Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Mainz_nov.docx

II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training.docx

REZULTATESELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 37/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 34/11.10.2023

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: ULPGC

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale și a explorării posibilității de dezvoltare a noi proiecte de cooperare

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: octombrie-noiembrie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze/spaniole, cel puțin la nivel B2.
 • să fie personal administrativ sau universitar al ULBS.
 •  

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 16.10.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:16.10.2023-17.10.2023
 • Afișarea rezultatelor selecției: 18.10.2023
 • Depunerea contestațiilor: 19.10.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 20.10.2023

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

Documente tipizate dosare înscriere:

 Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_LPGC.docx

II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training.docx

REZULTATE

 

Sesiuni de formare DAAD

(programe de studii & asigurarea calității) În perioada 16-17 octombrie 2023 (lunea și marțea viitoare), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va găzdui câteva sesiuni de formare oferite de către consilieri DAAD și destinate directorilor/responsabililor de programe de studii precum, și personalului auxiliar responsabil de asigurarea calității. 

 

  
Sesiunile de lucru vor avea loc în incinta EduHub ULBS precum detaliat în agenda alăturată.

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 36/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 8 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 32/27.09.2023

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Latvia (LV RIGA01)

 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării ULBS la activitățile desfășurate în cadrul FIT FORTHEM

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna noiembrie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2.
 • să fie personal didactic sau administrative al ULBS implicat în activitățile instituționale de internaționale
 •  

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 11.10.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:11.10.2023-13.10.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 16.10.2023
 • Depunerea contestațiilor: 17.10.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 18.10.2023

----------------------

*Prelungire termen depunere dosare de candidatură: 11.10.2023 – 17.10.2023, ora 12.00

Afișarea rezultatelor selecției: 18.10.2023

Depunerea contestațiilor: 19.10.2023, ora 15:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 20.10.2023


Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

Documente tipizate dosare înscriere:

II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_1.docx

Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Riga.docx

REZULTATE

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 34/2023

 

  

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 28/07.09.2023

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Hochschule Kempten University of Applied Sciences (D KEMPTEN01), Germania

 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor inter-instituționale și a participării ULBS în cadrul International Week, cu tema  Networking expertise and diversity

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STA 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna decembrie2023 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2;
 • să aibă abordări inovatoare și integratoare în ceea ce privește colaborarea și predarea, cu accent pe multiculturalism.

 

Calendarul selecției:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 05.10.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:05.10.2023-10.10.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 11.10.2023
 • Depunerea contestațiilor: 12.10.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.10.2023

 

Precizări:

 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_Kempten.docx

II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_teaching_2022.docx

 ANULATĂ - Nu se vor efectua deplasări în această perioadă.

 

 

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 35/2023


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 1 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 33/04.10.2023


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Valencia (E VALENCIA01), Spania


Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării ULBS în cadrul International Week for Faculty of Law

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna noiembrie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2.

 • să fie cadru didactic al Facultății de Drept (domeniul drept)


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 05.10.2023

 • Depunerea dosarelor de candidatură:05.10.2023-10.10.2023, ora 12.00.

 • Afișarea rezultatelor selecției: 11.10.2023

 • Depunerea contestațiilor: 12.10.2023, ora 15:00

 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.10.2023

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.

 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere

 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;

 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;

 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);

 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;

 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

Documente tipizate dosare înscriere:

 Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Valencia_Drept.docx

II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training.docx

REZULTATE SELECȚIE


Anunț selecție membri în echipa de proiect 

RbtsInMath - Developing Mathematics Achievement through Using Robotics Applications in Flipped Learning 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Green Deal Awareness through Augmented Reality in Primary School Education”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-BG01-KA220-HED-000087414 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunț selecție

Formular de înscriere

Declarație raporturi de muncă

REZULTATE

 

 

*** China Transnational Meeting (SDGs_JR) - at Nottingham University Ningbo, China, 4-8 September

Întâlnirea transnațională din China (SDGs_JR) - la Universitatea Nottingham Ningbo, China, 4-8 septembrie

More information here/ Mai multe informatii aici

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS+ / SEE ESAYEP NR. 31/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 28/ 07.09.2023.

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Agder (N KRISTIA01), Norway

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării la activitățile Laboratoarelor FORTHEM din cadrul pachetului de lucru WP10

Numărul de locuri scoase la concurs: 8 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna octombrie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

 • specializare în domeniul Filologie sau Ingineria produselor alimentare.

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 08.09.2023

 • Depunerea dosarelor de candidatură:11.09.2023-14.09.2023, ora 12.00.

 • Afișarea rezultatelor selecției: 15.09.2023

 • Depunerea contestațiilor: 18.09.2023, ora 15:00

 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 19.09.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.

 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere

 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;

 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;

 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);

 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;

 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).


Documente tipizate dosare înscriere:

REZULTATE: Rezultate_31-2023.pdf

 

SELECȚIA SPECIFICĂ 32/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 6 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 28/07.09.2023.  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Agder, Norvegia.  

Scopul selecției: participarea la activitățile din cadrul laboratoarelor FORTHEM (WP10)

Numărul de locuri scoase la concurs: 5 mobilități studențești mixte de scurtă durată (STBM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: octombrie 2023  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • Studenți ai ULBS din domeniile Filologie sau Ingineria produselor alimentare, la nivel licență, masterat, doctorat;
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel B1;
 • Activități de voluntariat în cadrul FORTHEM sau în cadrul unor evenimente cu participare internațională din domeniul de studiu, sub egida ULBS.

 

Calendar selecție:

 • Afișarea mesajului de selecție: 08.09.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:11.09.2023-14.09.2023, ora 12.00
 • Interviu selecție:15.09.2023
 • Afișarea rezultatelor selecției: 18.09.2023
 • Depunerea contestațiilor: 19.09.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 20.09.2023

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_si_inscriere_studenti.docx

REZULTATE

 SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 33/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 28/ 07.09.2023.

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Jyväskylä (SF JYVASKY01), Finlanda.

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și Programul Intensiv FORTHEM Staff BIP: Strengthening Collaboration and Quality of Mobility

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna octombrie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2.

 • să fie personal didactic sau administrativ al ULBS implicat în activitățile de internaționalizare ale ULBS;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 08.09.2023

 • Depunerea dosarelor de candidatură:11.09.2023-14.09.2023, ora 12.00.

 • Afișarea rezultatelor selecției: 15.09.2023

 • Depunerea contestațiilor: 18.09.2023, ora 15:00

 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 19.09.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.

 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere

 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;

 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;

 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);

 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;

 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).


Documente tipizate dosare înscriere:

REZULTATE: Rezultate_SS_33-2023_.pdf


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 30/2023 

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 10 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 26/ 21.07.2023. 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Valencia (E VALENCIA01)

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării la workshopul FORTHEM Best practices in university entrepreneurship programs.

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT 

Durata mobilității: 2 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna octombrie 2023 

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2;
 • să aibă implicare în Societatea Antreprenorială Studențească ULBS.

Calendarul selecției: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 04.09.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:04.09.2023-08.09.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 11.09.2023
 • Depunerea contestațiilor: 12.09.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 13.09.2023 

Precizări: 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional). 

Documente tipizate dosare înscriere: 


Anunț selecție echipă de proiect 

"Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Future Teachers"


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului "Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Future Teachers", finanțat în baza contractului nr. 2021-1-BE02-KA220-HED-000032196, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_proiect_Upskilling_Digital_Pedagogy_for_Teachers_and_Future_Teachers.pdf

Anexa_7_formular_inscriere_2.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_1.docx

Comunicare rezultate selectie:

 Comunicare_rezultate_Upskilling_Digital_Pedagogy_for_Teachers_and_Future_Teachers.pdf

 

The Future of Democracy

 

With financing from the German Ministry of Culture we are planning a meeting of up to 10 students from all across Europe to develop and share their ideas for „The Future of Democracy". With this „Wartburg-Festival of Democracy" we want to continue the tradition of the Wartburg Festivals since 1817, while also liberating them from their nationalist burdens. The Festival will take place October 15-19.

https://gedg.org/aktuelles/wartburg-fest-der-demokratie-the-future-of-democracy/

More information


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 29/2023 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 27/ 27.07.2023. 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Opole (PL OPOLE01), Polonia. 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării la pachetul de lucru WP11- Disiminare și sustenabilitate în cadrul alianței 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna octombrie 2023 

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să fie personal administrativ sau universitar al ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2. 

Calendarul selecției: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 31.07.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:01.08.2023-07.08.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 08.08.2023
 • Depunerea contestațiilor: 09.08.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 10.08.2023 

Precizări: 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional). 

Documente tipizate dosare înscriere: 


Comunicat de presă

Școala de vară din cadrul proiectului Modernizing Agricultural Practice using Internet of Things - MAPIoT   În perioada 17-29 iulie, 2023 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează a doua  Școală de vară din cadrul Proiectului Modernizing Agricultural Practice using Internet of Things - MAPIoT. Universitatea „Lucian Blaga”  este parteneră în proiect cu University of South-Eastern Norway, Vestfold, Norvegia. Proiectul, aflat în cel de-al doilea  an de implementare, are ca obiectiv construirea capacităților necesare pentru aplicarea tehnologiilor digitale în domeniul agroalimentar.

Prima ediție a fost organizată de partenerul norvegian la Melsom High School din Sandefjord Norvegia, în perioada 24.07.2022 – 07.08.2022. Scopul școlilor de vară este formarea competențelor necesare pentru aplicarea cunoștințelor și tehnologiilor digitale din domeniul științei Calculatoarelor în domeniile Agricultură și Ingineria proceselor și produselor alimentare.

Cei 20 de studenți participanți, cate 10 de la fiecare Universitate vor învăța cum pot crește eficiența procesele de producție și cum pot asigura protecția mediului înconjurător  prin gestionarea eficientă a resurselor și proceselor și optimizarea logisticii cu ajutorul tehnologiei Internet of Things (IoT). Prin implicarea studenților din ambele domenii Calculatoare și Agroalimentar se asigură și formarea competențelor transversal precum cele de lucru în echipă și de gândire neconvențională (out of the box) necesare echipelor mulți și interdisciplinare din viitoarele lor profesii.

Activitatea de formare se realizează atât printr-o serie de cursuri în format aplicativ cât și printr-o serie de vizite la întreprinderi reprezentative cu profil IT și agro-alimentar precum și la ferme agricole.

Cursurile se desfășoară în laboratoarele universității și la ferma experimentală de la Rusciori. Printr-un format atractiv de învățare prin exersare (learning by doing) și descoperire, cursurile antrenează studenții în:

 • Folosirea senzorilor și actuatorilor în Internet of Things, folosind  diverse metode de comunicație și integrarea în cloud
 • Utilizarea dronelor și conceptelor de Computer Vision pentru colectarea și analiza imaginilor
 • Proiectarea digitală a proceselor de fabricație a alimentelor
 • Conceperea și operarea liniilor robotizate pentru selectarea / culegerea legumelor și a fructelor
 • Folosirea algoritmilor specifici Inteligenței Artificiale și Calculului Evolutiv (algoritmi genetici) în agricultură și în  managementul automat al proceselor din industria alimentară
 • Dezvoltarea propriei afaceri în agricultură și industria alimentară

In timpul scolii de vară se vor organiza vizite la SOLINA SA - leader al pieței de ingrediente alimentare din Romania, la fabrica de bere Romaqua Group  din județul Alba, ferma DN Agrar din Gârbova, la stația de tratare a apei de la Mediaș  și la ferma de la Noul Român. Studenții au ocazia să observe practic care sunt problemele care trebuie rezolvate în aceste întreprinderi la diversele niveluri (exploatare, operațional si strategic), care sunt soluțiile bazate pe IT aplicate deja și pot să identifice potențiale căi de îmbunătățire prin utilizarea tehnologiilor digitale. Vizita la firma MARQUARDT va aprofunda cunoașterea studenților legată de mijloacele tehnologice disponibile pentru utilizarea aplicațiilor IT în domeniul agroalimentar.

Ideile lor de îmbunătățire sunt discutate, dezvoltate și implementate la nivelul de ”proof of concept”  în cadrul HACKATHON-ului organizat pe perioada școlii de vară.

Programul este completat cu vizite la obiectivele cu importanță istorică, naturală și culturală  cum ar fi Centrul istoric al orașului Sibiu, Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, Castelul Corvinilor de la Hunedoara, cetățile din Alba Iulia și Sighișoara și salina Turda care să completeze formarea competențele transversale și să asigure schimburile interculturale din cadrul proiectuluiIN THE ATTENTION OF STUDENTS

 

Opportunities for Short blendend mobilities (5-30 days)/ Short training mobilities (2-4 months)

Where? in Poland, in the International Office in Kielce or Lublin

Who? Students form Marketing/ Social Media advertising/ Psychology/ Sociology/ Pedagogy/ Management/ International trade/ International cooperation

More informations here Poland.doc

 

 


INTERNSHIPS OFFER

 

The University of Almería has launched a Call for Applications for Erasmus+ Internships, offering internship opportunities for students and recent graduates. Please, find the details attached (links below).

The successful candidates should start next September. The duration of the internships should be between 5/6 and 12 months, and a financial compensation of 400 € per month will be provided by the University of Almería.

Info:

Internship Offer: https://sites.google.com/.../era.../inicio/incoming-students

Application form English version: http://www2.ual.es/relint/iwc/index_en.html

Application form Spanish version: http://www2.ual.es/relint/iwc/


ESN SURVEY

Stimați colegi și studenți,

 

În vederea îmbunătățirii mobilităților Erasmus+, vă rugăm să citiți, să diseminați informația de mai jos de la ANPCDEFP și să ne ajutați cu completarea chestionarelor:

 Institutional Survey | Erasmus Careers (qualtrics.com)

esnsurvey.org/survey

Deadline 31.07.2023

ESNSurvey XV este proiectul Erasmus Student Network, aflat la a-15-a ediție, care urmărește monitorizarea implementării programelor de mobilitate, îmbunătățirea accesului studenților la mobilități și creșterea calității mobilităților.

Chestionarul este adresat tuturor studenților din cadrul universității dumneavoastră care au participat la o mobilitate (inclusiv proaspăt absolvenți), cât și studenților care nu au participat la o mobilitate. ESNSurvey poate fi completat urmând acest link (termen limită 31 iulie 2023 inclusiv).

 În paralel cu ESNSurvey, proiectul Erasmus Careers finanțat de Comisia Europeană are ca scopuri măsurarea impactului mobilităților Erasmus+ asupra dezvoltării carierei studenților și îmbunătățirea sprijinului oferit de universități studenților pe perioada mobilităților Erasmus+. Sondajul poate fi completat atât de cadre didactice, cât și de personalul administrativ și studenți urmând acest link

Mai multe detalii aici: ESN_RO_Chestionar_ESNSurvey_XV_i_Sondaj_Erasmus_Careers.pdf

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 28/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 24/ 05.07.2023.

 Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidat de la Laguna (Spania) (E TENERIFE01)

 Scopul selecției: Consolidarea relațiilor inter-instituționale și a dezvoltării proiectelor comune

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna septembrie 2023

 Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin de nivel minim B2;

➔    să aibă experiență/ să activeze în domeniul matematică/ informatică (creare material suport platformă moodle, programare stack)

 Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 18.07.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:19.07.2023-24.07.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 25.07.2023
 • Depunerea contestațiilor: 26.07.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 27.07.2023

 Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

 1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Laguna.docx
 2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2_1_3.docx
REZULTATE

Mobilitate de predare (041/061) în cadrul iWeek, Germania

iWeek Kempten University of Applied Sciences ( 4-7 Decembrie 2023)

Topic: Networking expertise and diversity

Link pentru înregistrare: Apply here (hs-kempten.de)

Deadline: 31.07.2023

Mai multe informații despre universitatea parteneră la: Welcome to Kempten University of Applied Sciences (hs-kempten.de)
Anunț selecție echipa proiect
”101104819 — Co-Creative Decision-Makers for5.0 Organizations - CoDEMO —
ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului  ”101104819 — Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations - CoDEMO — ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP” pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

REZULTATE SELECTIE: Anexa_9_Comunicat.pdf

Anunț selecție echipă de proiect 

“Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (LEARN.INC)”

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului “Learning Incubator for Project-based Teaching and Training trough Research (LEARN.INC)”, finanțat în baza contractului nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000031136, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_proiect_Learning_Incubator_for_Project-based_Teaching_and_Training_trough_Research_LEARN.INC.pdf

Anexa_7_formular_inscriere_2.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_1.docx

REZULTATE

 


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 27/2023 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 23/ 28.06.2023. 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Johannes Gutenberg University Mainz 

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării ULBS în cadrul FIT FORTHEM 

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iulie 2023 

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS; 

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2; 

➔    să aibă expertiză în cercetare și să fie membru în echipa de proiect Forthem; 

Calendarul selecției: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 30.06.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:30.06.2023-04.07.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 05.07.2023
 • Depunerea contestațiilor: 06.07.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 07.07.2023 

Precizări: 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional). 

Documente tipizate dosare înscriere: 

 1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Mainz.docx
 2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training:II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2_1.docx

Rezultate selecție


REZULTATE SELECȚIE MOBILITĂȚI FORTHEM 1/28.06.2023 - ENTREPRENEURSHIP SUMMER SCHOOL


REZULTATE SELECȚIE ENTREPRENEURSHIP SUMMER SCHOOLSELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 26/2023


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la Hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 20/06.06.2023.  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad Autonoma de Madrid.  

Scopul selecției:  consolidarea relațiilor inter-instituționale între birourile Erasmus+ ale celor două universități. și a participării la Staff Week-ul Designing Micro-Credential with a civic approach.  

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: 26-30 iunie 2023  


Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2;
 • să aibă experiență/ să activeze în domeniul PR.


Calendarul selecției:  

 • afișarea mesajului de selecție: 09.06.2023
 • depunerea dosarelor de candidatură:09.06.2023-13.06.2023, ora 12.00.
 • afișarea rezultatelor selecției:14.06.2023.
 • depunerea contestațiilor:15.06.2023, ora 12:00.
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale:16.06.2023.  


Precizări:  

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

  Documente tipizate dosare înscriere:

REZULTATE SELECTIE


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 25/2023


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 3 la Hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 20/06.06.2023.  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universita degli Studi di Roma Tor Vergata.  

Scopul selecției:  consolidarea relațiilor inter-instituționale între birourile Erasmus+ ale celor două universități.  

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: 26-30 iunie 2023  


Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2;
 • să aibă experiență/ să activeze în domeniul PR.


Calendarul selecției:  

 • afișarea mesajului de selecție: 09.06.2023
 • depunerea dosarelor de candidatură:09.06.2023-13.06.2023, ora 12.00.
 • afișarea rezultatelor selecției:14.06.2023.
 • depunerea contestațiilor:15.06.2023, ora 12:00.
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale:16.06.2023.  


Precizări:  

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.


Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

  Documente tipizate dosare înscriere:

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 24/2023

  

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 18/25.05.2023.  

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Valencia, Spania.  

Scopul selecției: participarea la Blended Intensive Program (BIP) cu tema Gastronomic Sciences for the Humanities, organizat de către Universitatea din Valencia, Spania.  

Numărul de locuri scoase la concurs: 15 mobilități studențești mixte de scurtă durată (STBM) 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: 4-8 septembrie 2023  

 Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să fie studenți ai ULBS, înmatriculați la oricare din programele de studiu la nivel licență sau masterat;
 • să cunoască limba engleză/ germană/ spaniolă, cel puțin nivel minim B1;
 • să manifeste interes pentru tematica propusă.  

Calendarul selecției:  

 • afișarea mesajului de selecție: 29.05.2023
 • depunerea dosarelor de candidatură: 29.05.2023 – 08.06.2023, ora 12.00.
 • interviul de selecție: 09.06.2023, ora 17.00.
 • afișarea rezultatelor selecției: 12.06.2023.
 • depunerea contestațiilor: 13.06.2023, ora 12:00.
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 14.06.2023.  

Precizări:  

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:  

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc. 

  Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_i__nscriere_studeni.docx 

 ****

Dragi studenți,

Vă mulțumim pentru interesul acordat BIP-ului organizat de Universitatea din Valencia! Având în vedere numărul mare de dosare care urmează să fie analizate, dorim să vă informăm că susținerea interviului va avea loc în data de 12.06.2023.

Vom reveni în particular cu detalii despre desfășurarea acestuia în perioada imediat următoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

Biroul Erasmus+
****
 
*** Din cauza întârzierii procesului de selecție (a numărului mare de participanți), contestațiile se pot depune până la data de 14.06.2023, ora 15:00

Anunț selecție echipă de proiect 

Optimizing Distance Learning Educational Programs (ODLEP) 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Optimizing Distance Learning Educational Programs”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-EL01-KA220-HED-000089152 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_concurs_echipa_proiect_Erasmus_ODLEP_1.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

REZULTATE SELECȚIE

REZULTATE 15.06.2023
SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 23/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 9 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 15/ 10.05.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Opole, Polonia

 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale la nivelul alianței FORTHEM și a participării ULBS în cadrul evenimentului de match-making cu reprezentanții partenerilor ucrainieni din cadrul proiectului NAWA

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie cadru didactic în domeniul medicine sau inginerie alimentară și alimentație publică (Food Science)

 

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 15.05.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:15.05.2023-19.05.2023, ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 22.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 23.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 24.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT):Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare__Polonia.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training:II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 

 

REZULTATE SELECȚIE

 

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 19/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 12 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/ 26.04.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad de Valencia, Spania

 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale și a reprezentării ULBS în cadrul unui program de tip BIP (Blended Intensive Program), cu tema Gastronomía-Kulinaristik

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna septembrie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie personal administrativ sau universitar al ULBS

➔    să fie cadru didactic în domeniul lingvistic (engleză/ germană)

 

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 15.05.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:15.05.2023-19.05.2023, ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 22.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 23.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 24.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT):Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Valencia_L.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training:II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 

 

REZULTATE SELECȚIE

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 18/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 11 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/ 26.04.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad de Valencia, Spania

 

Scopul selecției: în vederea consolidării relațiilor instituționale și a reprezentării ULBS în cadrul unui program de tip BIP (Blended Intensive Program), cu tema Gastronomía-Kulinaristik

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna septembrie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie personal administrativ sau universitar al ULBS

➔    să fie cadru didactic în domeniul inginerie alimentară

 

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 15.05.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:15.05.2023-19.05.2023, ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 22.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 23.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 24.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT):Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Valencia_S.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training:  II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 

 

REZULTATE SELECȚIE

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 21/2023


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 10 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 15/10.05.2023. 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea din Valencia, Spania. 

Scopul selecției: participarea la Intersectional Approach Research on Diversity and Migration Narratives, organizat de către Universitatea din Valencia, Spania. 

Numărul de locuri scoase la concurs: 5 mobilități studențești mixte de scurtă durată (STBM)

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: 5-9 iunie 2023 


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să fie studenți ai ULBS, înmatriculați la oricare din programele de studiu la nivel licență, master sau doctorat;
 • să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B1;
 • să manifeste interes pentru tematica propusă. 

Calendarul selecției: 

 • afișarea mesajului de selecție: 12.05.2023.
 • depunerea dosarelor de candidatură: 12.05.2023 - 16.05.2023, ora 12.00.
 • interviul de selecție: 17.05.2023, ora 17.00.
 • afișarea rezultatelor selecției: 18.05.2023.
 • depunerea contestațiilor: 19.05.2023, ora 12:00.
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 22.05.2023. 

Precizări: 

 • în conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • fiecare dosar va primi un număr de înregistrare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2).
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză).
 • copie carte de identitate.
 • adeverință de student.
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză).
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc.

  

Documente tipizate dosare înscriere:

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_i__nscriere_studeni.docx

 

 Anunț selecție echipă de proiect 

RbtsInMath - Developing Mathematics Achievement through Using Robotics Applications in Flipped Learning 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Green Deal Awareness through Augmented Reality in Primary School Education”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-BG01-KA220-HED-000087414 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_Green_Deal.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

REZULTATE SELECȚIE
SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 16/2023

  

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 10 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/ 26.04.2023. 

 Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Jyväskylä , Finlanda 

Scopul selecției: consolidarea relațiilor instituționale și reprezentarea ULBS în cadrul The JYU Staff Exchange and Global Partner Week 2023  

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT 

Durata mobilității: 5 zile 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie 2023 

Criteriile specifice de selecție a participanților: 

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să fie personal implicat în activitățile de consiliere psihologică, sprijin studențesc sau dezvoltare în carieră din cadrul ULBS;
 • să fie personal implicat în mobilități studențești la nivelul facultăților/ la nivel central;
 • să dețină un certificat/ atestat de limbă care să arate cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel B2. 

 Calendarul selecției: 

 • Afișarea mesajului de selecție: 05.05.2023 
 • Depunerea dosarelor de candidatură:08.05.2023-12.05.2023 ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 15.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 16.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 17.05.2023 

 Precizări: 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus. 
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional). 

Documente tipizate dosare înscriere: 

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare__Finlanda.docx 

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx


***

SDGs Journalism Reporting

Vizită de lucru în Malaysia a membrilor proiectului internațional SDGs Journalism Reportinghttps://www.ulbsibiu.ro/news/proiectul-international-sdgs-journalism-reporting-echipa-ulbs-joaca-un-rol-crucial-in-pregatirea-personalului/

 

*** 

UniverCity, un proiect în sprijinul comunităților locale

 

 

Echipa proiectului UniverCity implementat în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) vă invită la evenimentele de prezentare publică a rezultatelor proiectelor de cercetare comunitară implementate în cadrul celei de-a doua competiții derulate prin proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271):

 

Marți, 23 mai 2023, ora 17:00, Facultatea de Inginerie Sibiu, Săptămâna Internațională ULBS

 • Prezentare proiect UniverCity - Conf. univ. dr. Roxana Săvescu & echipa de proiect
 • Prezentare proiecte comunitare de cercetare:
  • Poveste de viață - Conf. univ. dr. Daniela Roxana Andron
  • Aplicarea principiului Zero Waste la dezvoltarea gamei de produse apicole locale prin valorificarea superioară a reziduurilor - Conf. univ. dr. Monica Mironescu
  • Studiul agrochimic al solurilor din Sibiel, județul Sibiu, cu scopul aplicării unei fertilizări raționale și evitării poluării mediului - Șef lucrări dr. Petronela-Bianca Vecerdea
  • Studiu privind calitatea apei din localitatea Sibiel, județul Sibiu - Șef lucrări dr. Petronela-Bianca Vecerdea
  • Relevanța biodiversității plantelor melifere în extinderea și eficientizarea apiculturii din arealul satului Sibiel, județul Sibiu - Șef lucrări dr. Iuliana Antonie
  • ”DA pentru Educație! - Asist. univ. dr. Oana Elena Rădăcină
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

 

Proiectul UniverCity (https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/) sprijină dezvoltarea comunităților locale din județul Sibiu în rezolvarea unor probleme la scară mică din domeniile: educație, calitatea vieții și antreprenoriat.

***În perioada 26-27.062023 a avut loc cea de-a treia întâlnire transnațională a reprezentanților consorțiului UniverCity - Strategic Partnerships of Higher Education for Community. Mai mult detalii regăsiți în documentul atașat:

The third transnational meeting of the representatives of the project consortium UniverCity - Strategic Partnerships of Higher Education for the Community took place in Sofia, Bulgaria, between 26th ro 27th of June 2023. More detalis:

UniverCity 26-27.06.2023

 

International Staff Training Week: Ready, re-set, go! Challenges and goals in the new Erasmus+ programme”The Univerysity of Salerno is happy to invite you to join the 6th Edition of its International Staff Training Week from 26th to 30th June 2023 “Ready, re-set, go! Challenges and goals in the new Erasmus+ programme”

The program will focus on the Internationalisation of Higher Education Institutions and therefore applications from staff working on this issue are particularly welcome.

Online application is available on the following link: STW2023 Application Form

The Week is designed for staff committed to internationalization strategies and opportunities. 

University of Salerno is happy to welcome teaching and non-teaching University Staff with an international perspective so we can learn from each other, consolidate and strengthen current relations and create new partnership.

For more info, please visit the website: http://staffmobility.eu/staffweek/international-staff-training-week-readyAnunț selecție echipă de proiect 

e-Teach - Upskills Digital Pedagogy for Teachers and FutureTeachers

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „e-Teach - Upskills Digital Pedagogy for Teachers and FutureTeachers”, contract de finanțare – Grant agreement 2021-1-BE02-KA220-HED-000032196 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anun_concurs_echipa_proiect_-_eTeach.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 20/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 12 la HCA 13.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: ULPGC

Scopurile selecției: 

-         consolidarea relațiilor inter-instituționale

-         explorarea posibilităților de dezvoltare de noi proiecte de cooperare

-         reprezentarea ULBS în cadrul ULPGC INTERNATIONAL STAFF WEEK 2023

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să dețină minim titlul de lector în domeniile inginerie sau științele educației

 Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 28.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:02.05.2023-04.05.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 05.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 08.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 09.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare__ULPGC.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 REZULTATE SELECȚIE SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 17/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 13 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/26.04.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Opole, Polonia (PL OPOLE01)

Scopurile selecției: 

-         consolidarea relațiilor inter-instituționale la nivelul alianței FORTHEM

-         reprezentarea ULBS în cadrul Central European International Week – cu tema Diversitatea, echitatea și incluziunea în mediul academic

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să prezinte interes față de temele abordate – diversitate, echitate și incluziune în mediul academic

 Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 28.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:02.05.2023-04.05.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 05.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 08.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 09.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Opole.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 REZULTATE SELECȚIE

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 15/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 9 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 13/26.04.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Agder, Norvegia (N KRISTIA01)

Scopurile selecției: 

-         consolidarea relațiilor inter-instituționale la nivelul alianței FORTHEM

-         explorarea posibilităților de depunere a unor noi proiecte de parteneriat în domeniul cooperării și cercetării-dezvoltării-inovării

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie cadre didactice cu specializare din sfera științelor exacte (Matematică, Informatică)

 Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 28.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:02.05.2023-04.05.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 05.05.2023
 • Depunerea contestațiilor: 08.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 09.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Agder.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 Rzeultate: Comunicare_rezultate_selectie_specifica_nr.15.pdf

ERASMUS OPEN DAY

26.04.2023

 

Dragi studente & studenți,

✅Vreți să învățați / faceți practică într-un sistem diferit de cel românesc?

✅Vă place să călătoriți?

✅Vă plac provocările?

✅Doriți să cunoașteți locuri faine și persoane interesante?

✅Doriți să vă dezvoltați abilitățile de comunicare și interacțiune interculturală?

Dacă răspunsul la o parte din întrebările de mai sus, ori la toate, este „Da”, atunci

vă așteptăm la Biroul Erasmus + al ULBS, unde vei afla toate informațiile despre

oportunitățile pe care Universitatea le oferă studenților prin programul Erasmus+.

Aspecte organizatorice:

‼️ Data: 26 aprilie 2023

‼️ Interval orar: 9.00 – 15.00

‼️ Locația: Biroul Erasmus + clădirea Rectoratului (Bd. Victoriei nr. 10), parter

��Vino, informează-te și participă la Tombola Erasmus + Open Day

Vă așteptăm!

Erasmus Open DaySELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 14/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 12/ 06.04.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Johannes Gutenberg University, Mainz, Germania

Scopurile selecției: 

-         dezvoltarea cooperării într-o echipă internațională

-         consolidarea relațiilor inter-instituționale la nivelul alianței FORTHEM

-         reprezentarea ULBS în cadrul work-shop-ului How to work as an international team in a European university?

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie membru în echipa de proiect a alianței Forthem;

➔    să fie cadru didactic cu specializare în domeniul informaticii.

 

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 24.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:25.04.2023-27.04.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 28.04.2023
 • Depunerea contestațiilor: 02.05.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 03.05.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Mainz__1.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2022_2.docx

 REZULTATE SELECȚIE 


International Summer School on Sustainability 2023

 

Weiden, Germany

 

1 week, 30 international students (Bachelor’s), 3 real-life business challenges and several experts on sustainability

When? 26 June to 1 July 2023
Where? Work&Play: Weiden Campus of OTH Amberg-Weiden (Weiden i.d. Opf., Germany) & BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH (Weiherhammer, Germany). Accommodation in the beautiful medieval city center of Weiden, Germany.

Costs: No fees. Accommodation costs, all breakfasts, lunches and one dinner are also covered by the organisation

Application: www.oth-aw.de/summerschool (DEADLINE: 15 May 2023)


Why? Join us to learn, share, develop, and implement sustainability concepts! Besides working on real-life projects and profiting from virtual and on site sessions you will work for an industrial customer and practice working in teams to find ways of achieving their sustainability objectives. We encourage thinking outside the box and looking for realistic, application-oriented results.

By the end of the program you will have gained a deeper understanding of the challenges and opportunities in sustainability as well as practical skills that can be applied in your careers and personal lives.
Who? 30 international students, 1 company, 3 professors and several experts on sustainability and key skills for project management and teamwork come together to learn, experience, share, and implement sustainability concepts.

Requirements:
• language: English (min. level B2 in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages)
• successful participation in a pre-test

Contact (for more details): isss@oth-aw.deBratislava Summer school 2023 - „Business and Leadership in Central Europe“

for undergraduate and/or graduate students

 

 10 - 14 July 2023  Topic: Managing and Planning for Success

            2 Courses: Business Planning (3 ECTS) /Managing People in the Digital Era (3 ECTS)

 17 - 21 July 2023 Topic: Challenges of Global Leadership

           2 Courses:  International Business Management (3 ECTS)/ Forensic Accounting (3 ECTS) OR* Management of Public Finance (3 ECTS)

          *Students can choose one of two courses

 The program is taught in English. Application can be submitted until May 14, 2023.

 Please visit https://summerschools.euba.sk/ for more details and APPLICATION FORM.

Contact summerschool@euba.sk 

More details

 

Summer Schools at Palacký University Olomouc (UPOL), Czech Republic

 14 July – 13 August 2023

 

- an incredible academic experience

- the chance to explore the historic and beautiful cities of Olomouc, Prague, Vienna and more

- the chance to taste the delicious local cuisine, and make new friends from around the world.

More information about the programmes can be found in the attached flyer or on  the website – registration will open there soon.

 

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact them at jiri.manek@upol.cz.

PresentationUPOL_Summer_Schools_2023.jpg

 

 

Call for Visiting Scholars – University of Bordeaux

 

 The University of Bordeaux is pleased to announce, within the framework of its talent management policy, the launch of recruitment opportunities for Visiting Scholars. This call for applications is open to full professors, assistant professors or equivalent, employed by non-French institutions, with a recognised international career and/or high expertise. It concerns all areas of research, teaching and/or the development of new international partnerships.

https://aap.u-bordeaux.fr/siaap/pub/appel/view/199 -ACCES THE ONLINE APPLICATION PLATFORM

 

 • Visiting Scholars: find out more
 • Duration of the stay: one to ten consecutive months
 • Period of the stay: between September 2023 and July 2024
 • Deadline to submit applications: May 1st 2023

 

The results of the call for applications will be published as of July 2023Aplicații pentru programul de schimb academic

DUO-Coreea 2023

 

Programul DUO-Coreea, înființat în 2001, susținele proiectele de schimb pentru profesori și studenți, în baza acordurilor de cooperare academică între o instituție din Republica Coreea și respectiv dintr-o țară europeană. 

Aplicațiile se depuna până la data de 16 mai 2023.

Mai multe detalii despre programul de burse DUO-Coreea pot fi accesate la link-ul: http://asemduo.org/

   

 


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 9/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 8/ 08.03.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație Universita degli Studi Niccolo Cusano, Italia

 

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale și explorarea posibilității de depunere a unor noi proiecte de parteneriate pentru cooperare.

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie cadre didactice din domeniul Medicină;

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 10.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:10.04.2023-13.04.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 14.04.2023
 • Depunerea contestațiilor: 20.04.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 21.04.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

REZULTATE SELECȚIE


Anunț selecție echipă de proiect 


RbtsInMath - Developing Mathematics Achievement through Using Robotics Applications in Flipped Learning 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „RbtsInMath - Developing Mathematics Achievement through Using Robotics Applications in Flipped Learning ”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-PL01-KA220-HED-000086524 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_RbtsInMath.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx
A doua întâlnire transnațională în proiectul UniverCity

 

În perioada 23-25 martie 2023 la Perugia, Italia, a avut loc a doua întâlnire transnațională a reprezentanților consorțiului proiectului UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community: Sofia University St Kliment Ohridski – Bulgaria (coordonator), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – România, Psiquadro Societa Cooperativa – Italia și Research & Training Point Foundation – Bulgaria. În cadrul întâlnirii, membrii consorțiului au purtat discuții cu privire la progresul activităților desfășurate de fiecare partener și au avut loc schimburi de bune practici în ceea ce privește proiectele comunitare de cercetare.

UniverCity este un proiect finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271) care își propune să găsească soluții pentru a sprijini dezvoltarea comunităților locale în rezolvarea unor probleme la scară mică. Acest obiectiv este atins prin organizarea la nivel local a unor competiții prin sunt selectate proiecte comunitare de cercetare care ulterior se derulează în echipe mixte formate din reprezentanți ai comunității și ai mediului academic și care, în faza de implementare, beneficiază de finanțare și asistență tehnică din partea unor experți.

UniverCity promovează inovarea și schimbul de experiență și know-how, prin cooperarea diverselor organizații, atât la nivel de politici cât și la nivel de practici educaționale și de cercetare aplicativă. Recomandările și seturile de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului sunt diseminate în mediul academic și în alte grupuri de interese, la nivel local, regional, național și european.

Echipa de proiect UniverCity

  

Second Transnational Meeting for the UniverCity project

 

The second transnational meeting of the representatives of the project consortium UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for the Community took place in Perugia, Italy, between 23rd to 25th of March 2023. The consortium consists of „St Kliment Ohridski” University of Sofia – Bulgaria (coordinator), „Lucian Blaga” University of Sibiu – Romania, Psiquadro Societa Cooperativa – Italy and Research & Training Point Foundation – Bulgaria. During the meeting, the consortium members discussed the progress of each partner’s activities and exchanged best practices related to community research awards.

UniverCity is an Erasmus+ funded project / Strategic University Partnership Projects (UniverCity 2020-1-BG01-KA203-079271 project), which aims to find solutions to support the development of local communities in solving small-scale problems. This objective is achieved through organising local-level competitions through which selected community research projects are then implemented in joint teams of community and academic representatives, and which, in the implementation phase, receive funding and technical assistance from various experts.

UniverCity promotes innovation and the exchange of experience and know-how through cooperation between different organisations, both at the policy and at the level of educational practice and applied research. The recommendations and toolkits developed in the project are disseminated to academia and other interest groups at local, regional, national, and European levels.

UniverCity project team

-------


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 13/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/ 29.03.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad de Valencia, Spania

 

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale și dezvoltarea de noi colaborări

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 7 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie personal administrativ sau universitar al ULBS.

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 03.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:04.04.2023-06.04.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 07.04.2023
 • Depunerea contestațiilor: 10.04.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 11.04.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Valencia.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2023.docx

Rezultate Selectia 13/2023

 

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 12/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 11/ 29.03.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: University of Latvia, Letonia

 

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale și reprezentarea ULBS în cadrul unui program de tip BIP(Blended Intensive Program), cu tema Skills and competences for Future

Numărul de locuri scoase la concurs: 8 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie personal administrativ sau universitar al ULBS.

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 03.04.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:04.04.2023-06.04.2023, ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 07.04.2023
 • Depunerea contestațiilor: 10.04.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 11.04.2023

 

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_Letonia.docx

2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: II.7-Annex_-_HE_-_Mobility_agreement_for_training_2023.docx

Rezultate Selectia 12/2023

 

 

 

Anunț selecție echipă de proiect 

GRIT: Growth mind-set through Resilient Intelligent Technologies


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „GRIT: Growth mind-set through Resilient Intelligent Technologies”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-IT02-KA220-HED-000085944 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_personal_GRIT.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Rezultate selecție dosare


 

În atenția candidaților admiși pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul proiectului ”Growth the mind set through resilient Intelligence”, cod proiect 2022-1-IT02-KA220-HED-000085944

 

Vă anunțăm că susținerea interviului va avea loc luni 03.04.2023 de la ora 12.00, la sediul Direcţiei Internaţionalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Bd. Victoriei nr. 10 – Rectorat.

 

 

 

Ora

Poziția

Nr. Dosar

12:00 -12:15

8 – Responsabil Tehnic IT

1/24.03.2023

12:15 - 12:30

5 – Expert Învățământ

2/24.03.2023

12:30 - 12:45

7 – Expert Învățământ

1/27.03.2023

12:45 - 13:00

2 – Responsabil Tehnic Resurse Umane, Salarizare

2/27.03.2023

13:00 - 13:15

1 – Responsabil Financiar

3/27.03.2023

 

Rezultate Interviu

Rezultate Finale
International Student Week in Belgrade (ISWiB 2023)

Where? - in Belgrade, Serbia 

When? - from the 16th to the 24th of July.

Theme: The future of communication under the slogan “#ConnectionInEveryDirection

 • 10 workshops in various fields for students and recent postgraduates from all around the world, who will be dealing with burning issues of today's society using different methods such as marketing and media, professional communication, film, art, musical and many more.

Here's the link to the application form:

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSciUgXSFDRibw5VkWEOBSd0B5raIoE6S5MIyfG1b8Hh_FDBWg/viewform?fbclid=PAAabnrabPzWDPMzIqRHNC3fI1wjdbNFA6vRTy3KBb427KwYiroKfcI05P1f0 

For more information, you can visit the website https://iswib.org/

Person of contact: ana.milivojevic@iswib.org INTCOM TEAM MEMBER

 

 

International Staff Week in Sustainable Development - Wellbeing and Diversity.

-          organized by Gdansk University of Technology (Gdansk Tech) from Poland, in cooperation with partner universities from Gdansk

-          from May 22nd to May, 26Th, 2023

-          application Deadline: Friday, 17 March, 2023

-          divided into 2 paths.

 • The first, general one, is created mostly for people working in International Relations Offices, HR and university administration.
 • The second one is aimed at representatives of institutions that have special interest in cooperation with the Faculty of Management and Economics (FME).

Link for the IMOTION platform with more detail information: http://staffmobility.eu/staffweek/international-staff-week-sustainable 

You may also find the registration form at the following website: https://forms.pg.edu.pl/01GS5N9TEXG899VJMSZVER97CT 

 

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 8/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 4 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 6/ 01.03.2023.


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italia


Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale și explorarea posibilității de depunere a unor noi proiecte de parteneriate pentru cooperare.

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna aprilie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să fie cadre didactice din domeniile Inginerie și Management, Inginerie Industrială sau Inginerie Mecanică;

➔    să aibă experiență în realizarea dosarelor de acreditare ale unor programe de studii din domeniile menționate mai sus;

➔    să aibă experiență ca membru în echipele a minimum două proiecte Erasmus+ pe linia K2;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 07.03.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:07.03.2023-13.03.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 14.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 15.03.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 16.03.2023


Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx

 1. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

 REZULTATE SELECȚIE:

Rezultate Selecția 8/2023

 

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 4/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 5 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 4/ 15.02.2023.


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Biblioteca Universității din Marburg

Scopul selecției: Consolidarea relațiilor instituționale, actualizarea cunoștințelor și a competențelor în domeniul digitalizării, explorarea posibilității de dezvoltare a unor proiecte de digitalizare comune.

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 5 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna iunie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină (engleză/ germană), emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

➔    să aibă experiență în prelucrarea informatizată a fondului de documente;

➔    să aibă o bună cunoaștere a istoricului relațiilor cu instituția parteneră;

➔    să aibă experiență în inițierea și derularea unor proiecte comune cu instituția parteneră sau cu alte instituții;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 07.03.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:07.03.2023-13.03.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 14.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 15.03.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 16.03.2023


Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular de eligibilitate și înscriere

 1. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

REZULTATE SELECȚIE: 

 

 

 

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 3/2023

 

 

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 6 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 4/ 15.02.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Biblioteca Universității Complutense, Madrid

 

Scopul selecției: Actualizarea cunoștințelor și a competențelor în domeniul digitalizării, actualizarea și îmbunătățirea serviciilor diferitelor categorii de utilizatori, explorarea posibilității de dezvoltare a unor colaborări viitoare.

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 5 mobilități STT

 

Durata mobilității: 5 zile

 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna mai 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

 

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină (engleză/ spaniolă), emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

 

➔    să aibă experiență în digitalizarea fondului de documente;

 

➔    să aibă experiență în inițierea și derularea de evenimente și activități cu publicul;

 

➔    să aibă experiență ca membru în echipele a minimum două proiecte Erasmus+ pe linia K2;

 

Calendarul selecției:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 07.03.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură:07.03.2023-13.03.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 14.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 15.03.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 16.03.2023

 

Precizări:

 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

 

 

Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular de eligibilitate și înscriere

 1. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

 

 REZULTATE SELECȚIE: 

Rezultate Selecția 3 2023

SELECȚIE GENERALĂ ERASMUS+ UE - BIBLIOTECA ULBS- FEBR.2023

 

Rezultate preliminare: SELECTIE_Biblioteca_UE_FEB_2023.pdf

 

Eventualele contestații se transmit în cursul zilei de 03.03.2023, pe adresa: international@ulbsibiu.ro 


SELECȚIE GENERALĂ ERASMUS+ NON-UE - STT - FEBR. 2023

Rezultate preliminare: SELECTIE_STT_NON_UE_FEB_2023.pdf

Eventualele contestații se transmit în cursul zilei de 03.03.2023, pe adresa: international@ulbsibiu.ro 

 

SELECȚIE GENERALĂ ERASMUS+ NON-UE - STA - FEBR. 2023

Rezultate preliminare: SELECTIE_STA_NON_UE_FEB_2023.pdf 

Eventualele contestații se transmit în cursul zilei de 03.03.2023, pe adresa: international@ulbsibiu.ro 
SELECȚIE GENERALĂ ERASMUS+ UE - DGA - FEBR.2023

Rezultate preliminare: SELECTIE_DGA_UE_FEB_2023.pdf 

Eventualele contestații se transmit în cursul zilei de 03.03.2023, pe adresa: international@ulbsibiu.ro SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 7/2023


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă hotărârii Consiliului de Administrație ULBS Nr. 983/ 01.03.2023.


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universitatea Yarmouk, Irbid, Iordania

Scopul selecției: Dezvoltarea unor noi proiecte de parteneriate de cooperare.

Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT

Durata mobilității: 7 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna martie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;
 • să fie cadre didactice/ asociate cu gradul didactic conferențiar sau profesor;

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 02.03.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 2.03.2023 - 10.03.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 13.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 14.03.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 15.03.2023

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).


Documente tipizate dosare înscriere:

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx

 1. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx


-------------------


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 5/2023

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 4/ 15.02.2023.

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Seinäjoki University of Applied Sciences, Finlanda

 

Scopul selecției: participarea la Programul Intensiv Mixt: Practical Business Skills: Exploring Local and Global Markets, organizat de către Seinäjoki University of Applied Sciences, Finlanda

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 12 mobilități studențești mixte de scurtă durată (STBM)

Durata mobilității: 7 zile

Perioada de desfășurare a mobilității: luna aprilie 2023

Criteriile specifice de selecție a participanților:

➔    să fie studenți ai ULBS, înmatriculați la oricare din programele de studiu la nivel licență sau master;

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B1;

➔    să manifeste interes pentru tematica propusă.

 

Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 27.02.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 27.02.2023 - 01.03.2023, ora 12.00.
 • Interviul de selecție: 01.03.2023, ora 17.00
 • Afișarea rezultatelor selecției: 01.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 02.03.2023, ora 12:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 03.02.2023

Precizări:

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

 • formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2);
 • scrisoare de intenție (redactată în limba engleză);
 • copie carte de identitate;
 • adeverință de student;
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză);
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracuriculare etc.;

 

Documente tipizate dosare înscriere:

 

Anexa 2: Formular de eligibilitate și înscriere: Anexa_2-_Formular_de_eligibilitare_i__nscriere_studeni.docx

 REZULTATE SELECȚIE

 

Rezultatele selecției pentru Programul Intensiv Mixt - Finlanda:

 

 

Dragi studenți, 

 

Găsiți atașat documentul cu privire la rezultatele selecției pentru mobilități in Programul Intensiv Mixt - Finlanda. 

 

Contestație:  Contestațiile pot fi depuse la sediul Biroului Erasmus+ până cel târziu vineri (03.03.2023), ora 14:00.Dragi profesori, 


Găsiți atașat documentul cu privire la rezultatele selecției pentru mobilități in Programul Intensiv Mixt - Finlanda. 


Contestație:  Contestațiile pot fi depuse la sediul Biroului Erasmus+ până cel târziu vineri (03.03.2023), ora 14:00.
------------ 


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 6/2023

 

 

 

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 8 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 4/ 15.02.2023.

 

Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Seinäjoki University of Applied Sciences, Finlanda

 

 

 

Scopul selecției: participarea la Programul Intensiv Mixt: Practical Business Skills: Exploring Local and Global Markets, organizat de către Seinäjoki University of Applied Sciences, Finlanda

 

 

 

Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT

 

Durata mobilității: 7 zile

 

Perioada de desfășurare a mobilității: luna aprilie 2023

 

Criteriile specifice de selecție a participanților:

 

➔    să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;

 

➔    să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;

 

➔    să fie cadre didactice din domeniile: Economie, Marketing, Contabilitate;

 

Calendarul selecției:

 

 • Afișarea mesajului de selecție: 27.02.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 27.02.2023 – 01.03.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 01.03.2023
 • Depunerea contestațiilor: 02.03.2023, ora 12:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 03.02.2023

 

Precizări:

 

 • În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.
 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for Training (Acord de mobilitate- draft);
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

 

 

Documente tipizate dosare înscriere:

 

 

 

1.      Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_i_de_nscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx

 

 1. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

 

 

 

 

 


-----------------

Anunț selecție echipă de proiect 


 ”E-learning tools for Food technology and development education” (E-FOOD)


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „”E-learning tools for Food technology and development education” (E-FOOD)”, contract de finanțare – Grant agreement 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089 finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 2, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

ULBS_concurs_posturi_vacante_in_cadrul_proiectului_BG01-KA220-HED-000085089.pdf

anexa_7_formular_inscriere.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Comunicat selectie dosare E-FOOD

Comunicat_selectie_dosare_E-FOOD.pdf

Rezultate interviu E-FOOD: Comunicat_selectie_personal_E-FOOD_28.02.2023.pdf 

 

În atenția candidaților admiși pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul proiectului ”E-learning tools for Food technology and development education”, cod proiect nr. 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089

 

Vă anunțăm că susținerea interviului va avea loc marți 28.02.2023 la sediul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, strada Ion Rațiu nr. 7-9 , în Sala de Consiliu (parter, vis-a-vis de Decanat).

 

10.00-10.15 Poziția 2 Responsabil financiar 833/17.02.2023
10.15-10.30  Poziția 3 Responsabil tehnic - resurse umane salarizare 834/17.02.2023
10.30-10.45 Poziția 4 Responsabil tehnic – achizitii1 750/15.02.2023
10.45-11.00 Poziția 4 Responsabil tehnic – achizitii2 851/17.02.2023
11.00-11.15 Poziția 5 Responsabil tehnic – administrativ 1 807/16.02.2023
11.15-11.30 Poziția 5 Responsabil tehnic – administrativ 2 828/17.02.2023
11.30-11.45 Poziția 7 Expert învățământ 853/17.02.2023
11.45-12.00 Poziția 8 Expert învățământ 852/17.02.2023
12.00-12.15 Poziția 9 Expert învățământ 814/16.02.2023

 

 Comunicare rezultate finale E-FOODComunicat_final_E-FOOD_2023.pdf

----------


SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 2/2023 


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 8 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 3/ 01.02.2023.


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Marymount University, USA


Scopul selecției: Dezvoltarea unui nou program de masterat în domeniul Informatică/Cybersecurity.


Numărul de locuri scoase la concurs: 3 mobilități STT


Durata mobilității: 10 zile


Perioada de desfășurare a mobilității: semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;
 • să dețină titlul de doctor în domeniile Informatică, Cibernetică sau Matematică;
 • să aibă competențe probate prin articole /proiecte de cercetare în domeniul Cybersecurity;
 • să aibă experiență (certificate de directorul de department) în realizarea de dosare de acreditare a unor programe din domeniile menționate mai sus;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 6.02.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 6.02.2023 - 14.02.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 15.02.2023
 • Depunerea contestațiilor: 16.02.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 17.02.2023


Precizări:

În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.

Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

 

   

Documente tipizate dosare înscriere:

 1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx
 2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training_1.docx

Procesul verbal Selecție specifică Erasmus+ nr. 2: PV_selectie_specifica_nr.2.pdf 

Contestațiile se pot depune in 24 de ore.

--------

SELECȚIA SPECIFICĂ ERASMUS + NR. 1/2023 


Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 7 la hotărârea Consiliului de Administrație ULBS Nr. 3/ 01.02.2023.


Universitatea/instituția parteneră și țara de destinație: Universidad de Malaga, Spania


Scopul selecției: Dezvoltarea unor noi proiecte de parteneriate de cooperare.


Numărul de locuri scoase la concurs: 2 mobilități STT


Durata mobilității: 5 zile


Perioada de desfășurare a mobilității: luna martie 2023


Criteriile specifice de selecție a participanților:

 • să dețină un contract de muncă permanent sau temporar cu ULBS;
 • să dețină un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, de nivel minim B2;
 • să fie cadre didactice din domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică sau Inginerie și Management;
 • să aibă experiență în realizarea dosarelor de acreditare ale unor programe de studii din domeniile menționate mai sus;
 • să aibă experiență ca membru în echipele a minimum două proiecte Erasmus+ pe linia K2;


Calendarul selecției:

 • Afișarea mesajului de selecție: 6.02.2023
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 6.02.2023 - 14.02.2023, ora 12.00.
 • Afișarea rezultatelor selecției: 15.02.2023
 • Depunerea contestațiilor: 16.02.2023, ora 15:00
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 17.02.2023


Precizări:

În conformitate cu politica EWP, toate activitățile legate de selecția candidaților se desfășoară online. Dosarele de candidatură se transmit în format electronic Biroului Erasmus+, la adresa international@ulbsibiu.ro, ținând cont de termenul de depunere menționat mai sus.

Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.


Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formular de eligibilitate și înscriere
 • Curriculum Vitae - tehnoredactat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție - tehnoredactată în limba engleză;
 • Mobility Agreement- Staff Mobility for training (Acord de mobilitate- draft);
 • Documente care relevă îndeplinirea criteriilor cerute;
 • Diplome relevante și certificate profesionale (opțional).

  

 


Documente tipizate dosare înscriere:


 1. Formular de eligibilitate și înscriere a personalului ULBS pentru o mobilitate de formare (STT): Formular_de_eligibilitate_si_de_inscriere_a_personalului_ULBS_pentru_o_mobilitate_de_formare_.docx
 2. Mobility Agreement- Staff Mobility for training: Mobility_Agreement_-_Staff_Mobility_for_Training.docx

 

Proces-verbal Selecție specifică nr. 1:  PV_selectie_specifica_nr._1.pdf

Contestațiile se pot depune in 24 de ore.

------


Appel à candidature au programme de bourses du gouvernement français 2023

 

Franța lansează un apel anual la candidaturi pentru programul de burse ale Guvernului francez. Din 1990, aceasta reprezintă cea mai importantă campanie de burse a unei țări străine în România, Guvernul francez acordând peste 4 000 de burse studenților români pentru ca aceștia să se specializeze în Franța.

 

În acest an, bursele Guvernului francez evoluează și iau numele de France Excellence. Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței în România gestionează trei tipuri de burse France Excellence: burse de masterat, burse de cotutelă pentru doctoranzi și burse postdoctorale pentru cercetători.

 

Apelul de candidaturi este deschis până la data de 3 martie 2023 și este publicat online, pe site-ul Institutului Francez din România :

 

https://institutfrancais.ro/bucuresti/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/#/


"E-learning tools for Food technology and development education

 E-FOOD

ULBS is partner in a new international educational project, called "E-learning tools for Food technology and development education" E-FOOD, carried out under the auspices of Erasmus KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, between December 2022 and November 2025. The E-FOOD project is coordinated by the University of Food Technology Plovdiv, Bulgaria (through the Faculty of Food Technology, Prof. Dr. Eng. George Kostov). Partners in the project are: ULBS (through the Faculty of Agricultural Sciences, Food Industry and Environmental Protection); Université "Claude Bernard" Lyon, France (through Institute Universitaire de Technologie); University of Debrecen, Hungary (through the Faculty of Agriculture and Food Sciences and Environmental Management); University of Zarazoza (through the Instituto Agroalimentario de Aragón).

 

Through the E-FOOD project, we aim to support the digitization of educational systems in the field of food engineering, the creation of a digitized educational infrastructure, the establishment of a sustainable partnership between universities with a training profile in the field of food and food technology, the development of a common concept for the training of students in the field of food and technology feed, based on the digital content developed by the project participants on the e-learning platform. Within the project, didactic materials will be developed and three online trainings will be held with Bachelor and Master food students. To participate in the trainings, students will go through selection stages, which will be announced.

 

As part of the E-FOOD project, between January 24-27, 2023, a first meeting of participants took place in Bourg-en-Bresse, France. More information on the project website: http://www.e-food.uft-plovdiv.bg/

 

The E-FOOD project is a sustainable continuation of another Erasmus-type project, called "Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and ensuring sustainability" KNOWinFOOD carried out in the period 2017-2019, for which ULBS was the coordinator (through Conf. dr Eng. Ion Dan Mironescu) together with the current partners from the University of Food Technology (Plovdiv, Bulgaria), Université "Claude Bernard" (Lyon, France), University of Debrecen (Hungary) and the industrial partner Solina Romania; another project which ensures its sustainability through E-FOOD is "Strengthening the research excellence and innovation capacity of UFT Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties".

Contact: Assoc. Prof. Dr. Eng. MIRONESCU Dan Ion, project coordinator at ULBS

 

http://www.e-food.uft-plovdiv.bg/

 

KNB Scholarship Program - Government of the Republic of Indonesia

 

The Government of Indonesia - Ministry of Education, Culture, Research and Technology - opens opportunities for international students who come from developing countries to study in bachelor, master and doctoral programs at universities in Indonesia with financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia through the Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship. KNB Scholarship Program will be given to international students who have fulfilled administrative and academic requirements at 27 universities in Indonesia. 

 

The Scholarship offers in 2023 fiscal year are Doctoral (S3), Masters (S2) and Bachelor (S1) programs.
To get the KNB Scholarship, prospective scholarship students are required to fulfill administrative and academic requirements (requirements and registration procedures attached) and register online via the website https://knb.kemdikbud.go.id starting on 16th of January and will be closed on 18th of February 2023. Since the Letter of Recommendation from the Embassy of the Republic of Indonesia is required in the application process, request for the Letter should be made no later than 15th February 2023 at the Embassy. 


KBN_Scholarship_Guidliness_2023.pdfAnunț selecție echipă de proiect 

„FORTHEM - Fostering outreach within European regions, transnational higher education and Mobility”


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „FORTHEM - Fostering outreach within European regions, transnational higher education and Mobility”, contract de finanțare – Grant agreement 101089463/19.10.2022 finanțat de către European Education and Culture Executive Agency (EACEA) pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

ULBS_anun_concurs_echipa_proiect_FORTHEM.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

 Cerere-inscriere.docx

 

 Comunicat selecție dosare FORTHEM

Comunicat_selectie_dosare_FORTHEM.pdf

 

Anunț selecție echipă de proiect „Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM)”


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM)”, contract de finanțare – Grant agreement 101079282 Horizon Europe pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Comunicare rezultate selecti echipa de proiect ELABCHROM:

Comunicarea_rezultatelor_finale_ale_concursului_pentru_ocuparea_pozitiilor_vacante_din_cadrul_proiectului_ELABCHROM.pdf

Comunicarea_rezultatelor_selectiei_dosarelor_depuse_pentru_ocuparea_pozitiilor_vacante_din_cadrul_proiectului_ELABCHROM.pdf

ULBS_anunt_concurs_echipa_proiect_ELABCHOM.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Cerere-inscriere.docx

Anunț selecție echipă de proiect „Personalized digital learning paths to foster social-cooperative entrepreneurship - MyDigiCoop”


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Personalised digital learning paths to foster social-cooperative entrepreneurship - MyDigiCoop”, contract de finanțare – Grant agreement 2020-1-ES01-KA226-HE-096168 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.


Comunicare rezultate selectie echipa de proiect MyDigiCoop:

Comunicat_rezultat_interviu_MyDigiCoop.pdf

comunicarea_rezultatelor_selectiei_dosarelor_pentru_ocuparea_pozitiilor_vacante_din_cadrul_proiectului_MYDigiCoop.pdf

ULBS_anunt_concurs_echipa_proiect_MyDigiCoop.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Cerere-inscriere.docxSDGs Journalism Reporting - Întâlnirea transnațională a membrilor proiectului

Proiectul international “Sustainable Development Goals (SDGs) in Journalism Reporting”
intră în ultimul an de implementare, din consorțiu făcând parte șase universități din trei țări
asiatice (National University of Battambang, Cambodgia; Royal University of Phnom Penh,
Cambodgia; University of Malaya, Malaezia; Universiti Utara Malaysia, Malaezia;
University of Nottingham Ningbo, China; Shenzhen Polytechnic, China), două universități
din țări europene (University of Santiago de Compostela, Spania – coordonator, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, România) și un partnerer din Luxembourg (Novel Group S.à.r.l.).


Scopul acestui proiect Erasmus+ este introducerea unui program de Jurnalism și
Sustenabilitate, la nivel de licență sau master, în universitățile asiatice partenere.
Proiect “SDGs Journalism Reporting” este finanțat prin fondurile Erasmus + / Cooperation
for innovation and the exchange of good practices (609897-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP) și se află actualmente în faza finală a implementării și a vizitelor de studiu la
universitățile partenere din Asia. Acestea din urmă au printre printre obiective: analiza și
evaluarea stadiului implementării programului, colectarea datelor relevante, rezolvarea
problemelor inerente și, nu în ultimul rând, menținerea dialogului profesional între echipele
de proiect. După ce, în anul 2020, a avut loc la Universitatea din Santiago de Compostela
prima întâlnire a membrilor întregului consorțiu, la finalul anului ce tocmai s-a încheiat, între
5 și 10 decembrie, s-a desfășurat prima vizită de studiu la National University of Battambang
(Cambodia). În cadrul acesteia, au participat peste 50 de reprezentanți ai mediului academic,
profesori, studenți, dar și jurnaliști și membri ai unor ONG-uri locale.


În proiectul “SDGs Journalism Reporting”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este
reprezentată de echipa formată din trei cadre didactice: conf. univ. dr. Roxana Săvescu
(coordonator), conf. univ. dr. Minodora Sălcudean și lector univ. dr. Adina Pintea
(traineri/experți în domeniul media). În vara anului trecut, echipa ULBS a elaborat resurse
educaționale consistente și a efectuat traininguri cu stafful academic cooptat în predarea
cursului pilot. Din luna septembrie a anului 2022, practic universitățile asiatice au demarat
implementarea programului, astfel că, în decembrie au fost posibile primele concluzii
referitoare la stadiul implementării proiectului.


2023 este anul finalizării procesului de implementare a proiectului SDGs Journalism
Reporting. Alte două vizite de studiu sunt programate: una în primăvară, la partenerii din
Malaysia, iar alta în toamnă, la partenerii din China.Practical Business Skills: Exploring Local and Global Markets

Erasmus Blended Intensive Programme

Dragi studenti, 

Atașat regăsiți documentul cu privire la Programul Intensiv Mixt: Practical Business Skills: Exploring Local and Global Markets, organizat de către Seinäjoki University of Applied Sciences, Finlanda.

Persoană de contact: Silvia Mărginean, silvia.marginean@ulbsibiu.ro

MarketingmaterialBip.pdfRezultatele selecției pentru mobilități de studiu în țări non-UE Dragi studenți, 


Găsiți atașat documentul cu privire la rezultatele selecției pentru mobilități de studiu în țările non-UE. 

Contestație:  Contestațiile pot fi depuse la sediul Biroului Erasmus+ până cel târziu marți (08.11.2022), ora 13:00.

 


Selecție Proiect FIT EDIH

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului "Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub" (FIT EDIH) finanțat în baza contractului nr. 101083915 din fonduri externe nerambursabile, proiect ce se derulează în perioada cuprinsă 01.11.2022-31.10.2025, pentru pozițiile temporar vacante pentru echipa de implementare prevăzute în cererea de finanțare, cu atribuții specifice, de asistent de cercetare.

ULBS-anunt-concurs-echipa-proiect-FITEDIH.docx

Cerere-inscriere_1.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

16_01_2023_Comunicat_selecie_dosare.pdf

25_01_2023_Comunicat_rezultat_concurs.pdfIDentities: Cultural Diversity and Integration - 21st of October 2022


It is with great pleasure to invite you to attend IDentities: Cultural Diversity and Integration,  a scientific event hosted by Lucian Blaga University of Sibiu, Romania on the 21st of October 2022. The webpage dedicated to the event is available at IDentities: Cultural Diversity and Integration (ulbsibiu.ro).

The event, organised in a hybrid form (in-person and online), brings together academics, researchers, practitioners and civil society experts belonging to cross-disciplinary fields, who share  ideas on actual directions and meanings in approaching identity and cultural diversity related issues.

The event addresses empirical and theoretical studies on the following topics, but not limited to:

–          Intercultural communication;

–          Multiple identity constructs (e.g. cultural/ethnic/family/national/ transnational/social/gender/ identity);

–          Migration and refugee crisis;

–          Integration and acculturation;

–          Social movements;

–          EU values ;

–          International mobilities and challenges in Erasmus+ digitalisation;

–          European Alliances in HEI;

–          Cultural mediation;

–          Regional cooperation and geopolitics in EU space;

–          Communication in behavioral change;

–          Development and well-being across cultures;

–          Intercultural education;

–          Research methods in intra-inter and transculturality;

–          Covid-19 Pandemic impact on culturally diverse environments.

Location : Lucian Blaga University of Sibiu. Avram Iancu Hall, 5-7, Victoriei Bvd, Sibiu

 

The event is an initiative co-financed  by Sibiu City Hall and with the support of Lucian Blaga University of Sibiu.

 

For additional information, you are kindly invited to email us at grant.icdi@ulbsibiu.ro ; delia.stefenel@ulbsibiu.ro;
UniverCity, un proiect care sprijină dezvoltarea comunităților locale


Echipa proiectului UniverCity implementat în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) vă invită la evenimentele de prezentare publică a rezultatelor proiectelor de cercetare comunitară implementate în cadrul primei competiții derulate prin proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271):

  

Duminică, 16 octombrie 2022, ora 17:00, Pensiunea Casa Stancă din Sibiel str. Bisericii nr. 306

 

17:00 - 17:15 Prezentare proiect UniverCity / Conf. univ. dr. Roxana Săvescu, ULBS
17:15 - 17:30 Prezentare proiect ”Studiu privind calitatea apei din localitatea Sibiel, județul Sibiu”/ Șef. lucr. dr. Petronela-Bianca Vecerdea, ULBS & comunitatea locală Sibiel
17:30 - 17:45 Prezentare proiect ”Relevanța biodiversității plantelor melifere în extinderea și eficientizarea apiculturii din arealul satului Sibiel, județul Sibiu”/ Șef. lucr. dr. Iuliana Antonie, ULBS & comunitatea locală Sibiel
17:45 - 18:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

 

Marți, 18 octombrie 2022, ora 17:00, Sediul LEARN HUB (Cantina Studențească) Sibiu, Bd Victoriei nr. 31

 

17:00 - 17:10 Activitatea de cercetare-inovare în ULBS / Prof. univ. dr. Andrei Terian-Dan, Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare, ULBS
17:10 - 17:20 Proiecte Erasmus în ULBS / Asist. univ. dr. Delia Ștefenel, Director Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, ULBS
17:20 – 17:30 Prezentare consorțiu UniverCity / Prof. dr. Nikolay Yanev, Sofia University St Kliment Ohridski - Bulgaria  
17:30 – 17:45 Prezentare proiect UniverCity / Conf. univ. dr. Roxana Săvescu, ULBS
17:45 – 18:00 Prezentare proiect ”DA pentru Educație!” / Asist. univ. dr. Oana Elena Rădăcină, ULBS & Asociația de Poveste Sibiu
18:00 - 18:15 Prezentare proiect ”Relevanța biodiversității plantelor melifere în extinderea și eficientizarea apiculturii din arealul satului Sibiel, județul Sibiu”/ Șef. lucr. dr. Iuliana Antonie, ULBS & comunitatea locală Sibiel
18:15 - 18:30 Prezentare proiect ”Studiu privind calitatea apei din localitatea Sibiel, județul Sibiu”/ Șef. lucr. dr. Petronela-Bianca Vecerdea, ULBS & comunitatea locală Sibiel
18:30 - 19:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

 Proiectul UniverCity (https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/) sprijină dezvoltarea comunităților locale din județul Sibiu în rezolvarea unor probleme la scară mică din domeniile: educație, calitatea vieții și antreprenoriat.

 

 

Vă așteptăm cu drag!

 Echipa de proiect Univercity

UniverCity – Întâlnirea transnațională a membrilor proiectului

UniverCity - Dezvoltare locală prin proiecte comunitare de cercetare

 Burse Belgia Valonă 2022

https://roburse.ro/2021/12/27/belgia-valona-2022-2023/

Belgia_Valona_-_2022-2023.pdf

C2W_FicheProjet.pdf

C2W_pptPrsentation.pptx

Formular_inscriere_concurs_AB-U_2021_5.pdf

Formular_inscriere_concurs_AB-U_2021.docx

 

Burse Coreea 2022

https://roburse.ro/concurs/coreea-2022-2023-kaist/

Formular_inscriere_concurs_AB-U_2021_4.pdf

COREEA_-_Oferta_KAIST_22-23.pdf

COREEA_-_Oferta_KAIST_22-23_KAIST_ITTP_Brochure.pdf

COREEA_-_Oferta_KAIST_22-23_GITTP_APPLICATION_FOR_ADMISSIONGITTP_Applicants_Only.doc

COREEA_-_Oferta_KAIST_22-23_For_the_2022_Fall_Admission_Regular_Track_KAIST_International_Graduate_Application_Guide.pdf

  

Burse Ungaria 2022

https://roburse.ro/concurs/ungaria-2022-2023/ 

UNGARIA_22-23_2.pdf

UNGARIA_22-23_call_incoming_study_visits_1.pdf

UNGARIA_22-23_call_incoming_full_degree_studies_2.pdf

UNGARIA_22-23_call_in_partial_studies_2.pdf

Formular_inscriere_concurs_AB-U_2021_2.pdf

  

Burse Armenia

https://roburse.ro/concurs/armenia-2021-2022/Anunț selecție echipă de proiect „Digital Gamification E-Teams and E-Tutors for Co-careering (E-teams)”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Digital Gamification E-Teams and E-Tutors for Co-careering (E-teams)”, contract de finanțare – Grant agreement 2020-1-IT02-KA226-SCH-095180 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunț selecție

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Cerere-inscriere.docx

 

2nd TPM Meeting

Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (LEARN.INC)

Project 2021-1-RO01-KA220-HED-000031136

 În perioada 28-29 Septembrie 2022, a avut loc cea de-a doua Întâlnire transnațională din cadrul proiectului Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (LEARN.INC) project.

Din consorțiul proiectului fac parte: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Sofia University St Kliment Ohridski din Bulgaria; Hellenic Open University din Grecia; Canakkale Onsekiz Mart University din Turcia și Research & Training Point Foundation din Bulgaria.

2TPM_Press_release.docx

 

 

Anunț selecție echipă de proiect

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului „GIFTED - Games and Inclusion For Teacher EDucation”, cod proiect nr. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024512, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_proiect_GIFTED_oct._2022.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca.docx

Cerere-inscriere.docx

Rezultate selectie: 2_PV_selectie_personal_GIFTED.pdf


Anunț angajare proiect - Engineers of the Future - Smart, Skilled, Secure 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management / implementare a proiectului „Engineer of the Future - Smart, Skilled, Secure” o inițiativă susținută prin mecanismul de finanțare Erasmus+ și European Solidarity Corps, KA220-VET , pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunț pentru organizarea procesului de selecție

Cerere inscriere

Declarație raporturi de muncă

 

 

Anunț selecție echipă de proiect

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului „Sustaining the professional Development of teacher within schools as professional learning environments (RESPOND)”, cod proiect nr. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000027709, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

 

Anunt_selectie_RESPOND.pdf

Cerere-inscriere_4.docx

Anexa-8-Declaratie-raporturi-de-munca-LM-3_1.docx

Rezultatea selecție: PV_selectie_echipa_RESPOND.pdf

 

 

Anunț selecție echipă de proiect

  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului „GIFTED - Games and Inclusion For Teacher EDucation”, cod proiect nr. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024512, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_proiect_GIFTED.pdf

Cerere-inscriere_4.docx

Anexa-8-Declaratie-raporturi-de-munca-LM-3_1.docx

Rezultate selectie: PV_selectie_personal_GIFTED.pdf


Anunț selecție echipă de proiect

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului “Learning Incubator for Project-based teaching and Training through research (LEARN.INC)”, cod proiect nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000031136, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_personal_LEARN.INC.pdf

Cerere-inscriere_2.docx

 Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_LM_1.docx

 Rezultate selectie: PV_Selectie_personal_LEARN.INC.pdf

 

 

 

Anunț selecție echipă de proiect

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului “Blended Learning to Increase Math Success through Robotic Applications (BLwithRobotics)”, cod proiect nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000023025, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_personal_proiect_BLwithRobotics.pdf

Cerere-inscriere_2.docx

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_LM_1.docx

PV_selectie_BLwithRobotics.pdfAnunț selecție echipă de proiect

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului “PYTHAGORAS”, cod proiect nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000032258, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_personal_proiect_PYTHAGORAS.pdf

Cerere-inscriere.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_LM.pdf

 

 

 

Anunț selecție echipă de proiect

Rezultat selecție echipă de proiect

ReThink Finance – Integrating innovative paradigms and digital technologies into financial teaching and literacy”: Proces_verbal_selectie_ReThink.pdf

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului “ReThink Finance – Integrating innovative paradigms and digital technologies into financial teaching and literacy”, cod proiect nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000029551, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

 

Anunt_selectie_personal_ReThink_Finance.pdf

Cerere-inscriere.pdf

Anexa_8_-_Declaratie_raporturi_de_munca_LM.pdf

 

 

Burse

Burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetățenilor străini

2020.11.13_informatii_despre_programul_de_burse.pdf

2020.11.13_anexa_1_-_formular_mae-mec.pdf

2020.11.13_appendix_2_-_europass_cv_en.pdf

Burse oferite de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului

 

Informații relevante referitoare la procesul de selecţie pentru bursele acordate de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Tursmului, cetăţenilor străini pentru a studia în România începând cu anul universitar 2021-2022, pot fi gasite la urmatorul link: 

http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini/ 

Mai multe informații referitoare la oferta completă a burselor de studiu destinate studenților pot fi găsite pe site-ul Agenției de Credite și Burse de Studii

 

https://roburse.ro/

One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2022/23


The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2022/23 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.
 
The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 861,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.
 
Enclosed is our flyer and further information can be found on the BAYHOST website.
 
The application deadline for first time applications is the 1st December 2021 (date of receipt!).
 

Flyer_BAYHOST_Jahresstipendien_en.pdf

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT
The mission of the International Relations Office is to develop, promote and implement the internationalisation strategy of Lucian Blaga University of Sibiu as well as to promote the image of LBUS as a forum for education, science and culture both in Romania and in the world.
The International Relations Office initiates, promotes and develops activities such as European and international cooperation. In order to fulfil its mission, the Office of International Relations follows two main directions:
Programs: Erasmus+ programme (including Erasmus+ Partner Countries programme), SEE-ESAYEP programm, global bilateral agreements with universities worldwide, possibilities to study abroad for the Romanian students.
Public Relations: dissemination...
more
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
of information, organization of special events, technical assistance for international projects, etc.
What does our office offer you?
 • promotes the University's educational programmes abroad;
 • gives informative materials about LBUS to teachers and students visiting foreign universities;
 • brochures from Romanian and foreign universities, information about studying abroad and possibilities of financing them;
 • presents international programmes in which our University is a partner: Lifelong Learning Programmes (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig), Erasmus Mundus Mobility with Asia (EMMA), European Economic Area (EEA);
 • provides information and establishes contact with organizations such as Fulbright, etc.
 • offers guidance for outgoing students, teachers, researchers and staff (including information about visa issues);
 • helps prospective international students, lecturers, professors, with information about LBUS study programmes and admission procedures;
 • offers comprehensive advice to international students and staff before leaving home, upon arrival in Sibiu and during their stay here;
 • facilitates high-standard accommodation in an international student house;
 • gives cultural adjustment counselling to the newcomers;
 • provides information about how to obtain a foreign scholarship offered by different national and international institutions;
 • contributes to the organization of seminars and conferences and organize schedule for visiting scholars;
 • draws up official correspondence entailed by establishing international partnerships with universities abroad;
 • budget management for the international projects where our university is involved;
close
INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT
Lucian Blaga University of Sibiu represents an important stage in the life of 20 000 students that every year join a great family, a young one.
The Study program classification of Lucian Blaga University of Sibiu counts more that 100 graduate programs and 120 master degrees accredited .
 
INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT
See our department in action, near

The Study program classification of Lucian Blaga University of Sibiu counts more that 100 graduate programs and 120 master degrees accredited.

1.jpg 10.jpg 38.jpg
view-gallery