1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.

 

Selecția ERASMUS+ pentru mobilități de studiu pentru anul academic 2016 - 2017 are loc în fiecare facultate a ULBS, în perioada 16-30 Martie 2016, în funcție de datele stabilite de fiecare facultate a Universităţii. Pentru datele exacte, vă rugăm consultaţi avizierul facultăţii de care aparţineţi.  

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 

Studentul trebuie:

 


Dosarul de candidatură pentru mobilităţile de studiu trebuie să conţina urmatoarele documente :


 

Dosarele pentru selecție pentru mobilitatile de studiu se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

 

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate (lista profesorilor coordonatori ERASMUS+ din facultăți este disponibilă la adresa http://international.ulbsibiu.ro/index.php/download/ ).  

 

Listele universitatilor partenere alocate fiecărei facultăți sunt disponibile atat la avizierul facultatilor cat si la adresa   http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/outgoing-students/partner-universities-list/ 

 

Selecţia  va consta, pe lângă evaluarea documentelor din dosarul de candidatură şi într-un interviu cu comisia de selecţie.