1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Adresa selectie Mobilitati de Predare si Formare 2016-2017 - runda a2-a

Adresa_selectie_Partner_Countries_runda_a_doua.pdf

Adresa selectie Mobilitati de Predare si Formare 2017-2018 - runda a1-a

Adresa_de_selectie_Erasmus_PC_2017-2019_1.pdf 
Rezultate selectie mobilitati Partner Countries:  STA&STT Decembrie 2016
PV_selectie_Erasmus_PC.pdf

Programul Erasmus+ Partner Countries ofera posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere din afara Europei, precum China, SUA, Filipine, Indonezia, Cambogia, Serbia, Rusia şi Argentina, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare, pentru anul academic 2017/2019.

 

SELECȚIA STUDENȚILOR

Spre deosebire de selectia mobilităților de studiu Erasmus+ cu țările participante din Europa, unde selecția se desfășura la facultate, pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

 

Important de reținut este faptul că mobilitățile desfășurate trebuie să se încheie până la 30 mai 2018, așadar, acestea să se organizeze fie în semestrul I al anului academic 2017-2018 fie în semestrul II doar în cazul în care în universitatea de destinație semestrul se încheie până la data de 30 mai 2018. 


Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură (anexat)

-        CV Europass

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Rezultate academice (Foaia matricola)

-        Atestat limbă străină

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 06.11.2017.

 

Locuri disponibile pentru studenti: 

 Adresa_Selectie_PC_SMS_2017_-_2018.doc

 

 

 Documente utile: 

 students_application_form.doc


 

 

 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV

 

Pentru selecția cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru mobilități cu țări partenere (SUA, Filipine, Indonezia, Cambogia, Serbia sau Rusia) comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură (Anexa 1)

-        CV Europass/ Activitate profesionala

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii

-        draft Teaching Mobility Programme (Anexa 2) / Staff Training Mobility Programme (Anexa 3)

 


Criteriile de selecție

1.     STA

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

 

2.     STT

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

-        identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;

-        analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Lucian Blaga din Sibiu;

 

Dosarele de candidatură pentru mobilități ale cadrelor didactice și personalul administrativ se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția de cadre didactice si personal academic este 20.11.2017.

  

 Lcouri disponibile pentru cadre didactice si personal administrativ: 


Locuri_STA_STT_Partner_Countries_2016_-2017.docx


Locuri_Disponibile_pentru_mobiliti_de_PREDARE-_FORMARE_2017-2019.docx

 

Documente utile:

1__STA_APPLICATION_FORM_1.doc

1_STT_APPLICATION_FORM.doc

1_Anexa_I_-_Predare_-_Teaching_mobility_STA_2017_1.doc

2_Anexa_I_-_Formare_-_Staff_Training_STT_2017_1.doc