1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință posibilitatea de a aplica pentru o mobilitate de studiu, plasament, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107) cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare prin contractul financiar 2018-1-RO01-KA107-047844.

            Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2021.

 

            SELECȚIA STUDENȚILOR

 

Pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

 

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

-          Formular de candidatură 5_ulbs_students_application_form.doc

-          CV Europass;

-          Scrisoare de intenţie/motivație;

-          Rezultate academice (Foaia matricola);

-          Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină;

 

 Selecția pentru aceste mobilități se va desfășura la nivel central, dosarele de candidatură urmând să fie depuse în format electronic pe adresa dep.externe@ulbsibiu.ro a Biroului Erasmus din cadrul Direcției de Internaționalizare, începând cu data de 24.03.2021.

 

Selecția dosarelor se va realiza săptămânal până la epuizarea locurilor disponibile. La finalul fiecărei săptămâni se va posta pe site-ul international.ulbsibiu.ro procesul verbal al celor selectați și locurile rămase disponibile în continuare.

 

Locuri disponibilie studenţi: Locuri_disponibile_SMS_feb_2021.docx

 

 

 

 

 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV

 

Pentru selecția cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru mobilități cu țări partenere comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie STA/STT trebuie să cuprindă:

-          Formular de candidatură 1_STA_APPLICATION_FORM.docx / 1_STT_APPLICATION_FORM.docx

-          CV Europass/ Activitate profesionala;

-          Scrisoare de intenţie/motivație;

-          draft Teaching Mobility Programme 1_Anexa_I_-_Predare_-_Teaching_mobility_STA_2021.doc / Staff Training Mobility Programme 2_Anexa_I_-_Formare_-_Staff_Training_STT_2021.doc

 

Criteriile de selecție

 

1.      STA (Predare)

 

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

- asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în vederea formării și perfecționării cadrelor didactice din ULBS;

- dezvoltării de noi programe de studii și noi metode de predare – învățare;

- îmbunătățirii conținutului programelor de studii existente;

- dezvoltării de cursuri/ module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente;

- inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat;

- respectării principiul diversităţii domeniilor de predare;

- promovării imaginii Universității “Lucian Blaga” din Sibiu;

 

În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:

 - activitatea internațională a aplicantului;

- experiența și activitatea academică;

- motivația academică

 

Notă: La cererea candidatului admis și cu acordul Universității gazdă mobilitățile de tip STA se pot converti în mobilități STT.

 

2.      STT (Formare)

 

Mobilitățile de formare se adresează personalului administrativ sau personalului academic care ocupă și funcție administrativă.

 

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:


- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea de noi proiecte de cooperare;
- analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu;
- contribuţii anterioare în dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul de formare solicitat (rezultă din scrisoarea de intenţie/raport de internationalizare);
- respectării principiul diversităţii domeniilor de formare;
- promovării imaginii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

 

În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:

- activitatea internațională a aplicantului;
- activitatea academică și administrativă;
- motivația academică;

Selecția pentru aceste mobilități se va desfășura la nivel central, dosarele de candidatură urmând să fie depuse în format electronic, pe adresa dep.externe@ulbsibiu.ro, a Biroului Erasmus din cadrul Direcției de Internaționalizare, începând cu data de 24.03.2021.

 

Selecția dosarelor se va realiza săptămânal până la epuizarea locurilor disponibile. La finalul fiecărei săptămâni se va posta pe site-ul international.ulbsibiu.ro procesul verbal al celor selectați și locurile rămase disponibile în continuare.


Locuri disponibileSTA/STT: 

Locuri_disponibile_pentru_mobiliti_de_PREDARE_FORMARE__FEB_2021.docx