1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
Programul Erasmus+ Partner Countries ofera posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere ULBS din afara Europei, precum China, SUA, Filipine, Indonezia, Cambogia, Serbia, Rusia, Vietnam, Israel, Iordania, Brazilia, Haiti,Moldova sau Urcaina, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu primește finanțare. Lista și numărul locurilor disponibile în cadrul fiecărei selecții poate să difere, în funcție de finanțarea disponibilă. 

 

Spre deosebire de selectia mobilităților Erasmus+ cu țările programului (din Europa), unde selecția se desfășoară la facultate, pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.SELECȚIA STUDENȚILOR


 

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură 5_ulbs_students_application_form.doc

-        CV Europass

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Rezultate academice (Foaia matricolă de la secretariatul facultății)

-        Atestat limbă străină (certificat internațional/ competență lingvistică BAC) 

 

Observaţie. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.


Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).


Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților (runda martie 2019) este 25.03.2019.

 Mobilitățile de studiu se vor desfășura în anul academic 2019-2020, semestrul 1 sau 2. Locuri disponibile pentru studenti (selecție martie 2019): 

Locuri_disponibile_SMS_feb_2019.docx

 

 

 

 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV

 

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură (Anexa 1)

-        CV Europass/ Activitate profesionala

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii

-        draft Teaching Mobility Programme (Anexa 2) / Staff Training Mobility Programme (Anexa 3)


Criteriile de selecție


1. Mobilități de predare (STA) 

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

 

 

2. Mobilități de formare (STT)

Mobilitățile de formare se adresează personalului administrativ sau personalului academic care ocupă și funcție administrativă.

 

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

 

Dosarele de candidatură pentru mobilități ale cadrelor didactice și personalul administrativ se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția cadrelor didactice și a personalului administrative este 29.03.2019.


Mobilitățile se vor desfășura până la 31.07.2020. 


  

 Lcouri disponibile pentru cadre didactice si personal administrativ (selecție martie 2019): 


 Locuri_Disponibile_pentru_mobiliti_de_PREDARE-_FORMARE_Iordania_si_Ierusalim.docx

 

Documente utile:


1__STA_APPLICATION_FORM.doc

 1_STT_APPLICATION_FORM.doc 

1_Anexa_I_-_Predare_-_Teaching_mobility_STA_2017.doc

2_Anexa_I_-_Formare_-_Staff_Training_STT_2017.doc