1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mobiltiăţile STA (mobilităţile de predare) vizează  efectuarea de stagii de predare în străinătate a cadrelor didactice  la una sau mai multe dintre instituţiile partenere intre care exista un acord inter-instituţional.

 

Efectuarea acestor stagii urmăreşte introducerea de programe de studii, a unor cursuri şi actualizarea celor existente, contribuie la îmbogăţirea experienţei curriculare, a metodologiei de predare şi dezvoltarea relaţiilor între universităţile partenere cât si posibilitatea studenţilor de a lua parte la cursuri predate de către cadrele universitare din alte ţări.
Pentru a putea participa la o mobilitate de predare în cadrul programului Erasmus+, un cadru didactic trebuie să participle la concursul de selecţie organizat în acest scop în acdrul facultăţii de care aparţine. 

Mobilitatea de formare (STT) urmăreşte realizarea unui schimb de bune practici între departamente echivalente ale universităţilor partenere. 

Finanţarea mobilităţilor STA se face către universităţi prin intermediul ANPCDEFP, în funcţie de fluxurile de mobilitate propuse de universităţi în baza acordurilor inter-instituţionale de schimb Erasmus. Pentru domeniul învățământ universitar ratele naționale de subzistență pe zi aplicabile pentru fiecare domeniu și tip de participanți în parte sunt (pentru o mobilitate care durează până la 14 zile inclusiv):

 

 

 

Țara de destinație

Mobilitatea personalului (Euro/zi)

Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom

160 Euro

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Greece, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Austria, Poland, Romania, Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Turkey

140 Euro

Germany, Spain, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, former Yugoslav Republic of Macedonia

120 Euro

Estonia, Croatia, Lithuania, Slovenia

100 Euro

 

 

Pentru costurile de transport se vor utiliza următoarele rate:

Distanță

Sumă per participant

 

Between 100 and 499 KM:

180 Euro

Between 500 and 1999 KM:

275 Euro

Between 2000 and 2999 KM:

360 Euro

Between 3000 and 3999 KM:

530 Euro

Between 4000 and 7999 KM:

820 Euro

8000 KM or more:

1100 Euro

 

SELECŢIA Cadrelor didactice şi a personalului administrativ

            Se va constitui o Comisia de Selecţie pe facultate, formată din cel puțin trei membri, care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese.


În ceea ce priveşte mobilităţile de formare pentru personalul administrativ din cadrul Rectoratului ULBS, dosarele de candidatură se vor depune până la 14.11.2017 la sediul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare. 


Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură (Anexa 1)

-        CV Europass/ Activitate profesionala

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii

-        draft Teaching Mobility Programme (Anexa 2) / Staff Training Mobility Programme (Anexa 3)


Criteriile de selecție

1.     STA

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:


2.     STT

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

-        identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;

-        analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Lucian Blaga din Sibiu;

Dosarele de candidatură vor fi înregistrate într-un registru propriu al Facultății, în ordinea depunerii acestora de către candidaţi

  

 
 Formularele necesare:

 1_Formular_de_candidatura_STA_STT_2017_2018.doc
 2_Anexa_2_Predare_Teaching_Mobility_STA_2017_2018.docx
 3_Anexa_3_Formare_Staff_Training_Mobility_STT_2017_2018.docx