1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Instituţiile de origine şi cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie să conţină cel puţin: scopul şi obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităţilor şi un program concret al întregii perioade. Atunci când este vorba despre un cadru didactic cu o misiune de predare, misiunea trebuie să aiba la bază un acord interinstituţional între universitatea de origine şi cea gazdă.

 

Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine printr-un proces clar şi transparent. Aceştia vor fi consideraţi „beneficiari de fonduri ESAYEP - SEE” şi echivalenţi cu „personalul didactic şi nedidactic Erasmus”.

Selectia se va face pe baza dosarului care trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Formular de candidatură Anexa_V_-_Formular_de_candidatura_ESAYEP_STA_STT.docx

• CV Europass/ Activitate profesionala

• Scrisoare de intenţie/motivație

• Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii

• draft Teaching Mobility Programme Teaching_Mobility_predare_STA_2018-2019_ESAYEP.docx Staff Training Mobility Programme Staff_Training_Mobility_STT_2018-2019_ESAYEP.docx

 

Grant pentru personal didactic/nedidactic:

 

Volda University College

360 EUR

University College of Southeast Norway

275 EUR

MF Norwegian School of Theology

275 EUR

University of Liechtenstein

275 EUR

Reykjavik University

530 EUR

 

 

 

Mobilităţile aferente Contractului  2019 

se vor desfăşura în perioada 01.06.2020 - 30.09.2022


Calendar:

Etapa I: 8 –12 martie 2021-depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 15-19 martie 2021 – stabilirea datei interviului de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: Afisarea rezultatelor selecției în termende 24 de ore de la încheierea interviului

Etapa IV: 22 martie – 09 aprilie 2021 - depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 12 aprilie 2021 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

 


 

Cadre didactice & Personal administrativ - FORMARE (STT)

 

Full name of the partner HEI or organisation

Destination country             (NO/IS/LI)

Type of mobility       STA/STT

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Economic sector (only for STT)

Volda University College

NO

STT

1

5

2

P - Education

University College of Southeast Norway

NO

STT

1

5

2

P - Education

University College of Southeast Norway

NO

STT

1

5

2

K

Reykjavik University

IS

STT

1

5

2

S – Other services

 

 

Cadre didactice - PREDARE (STA)

 Full name of the partner HEI or organisation

Destination country             (NO/IS/LI)

Type of mobility       STA/STT

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Field of education  (only for STA)

University College of Southeast Norway

NO

STA

1

5

2

61 – Information and Communication Technologies (ICT’s)

University College of Southeast Norway

NO

STA

1

5

2

041– Business and Administration

University of Liechtenstein

LI

STA

1

5

2

041– Business and Administration

Reykjavik University

IS

STA

1

5

2

61 – Information and Communication Technologies (ICT’s)

 

 

 

 

 

Mobilităţile aferente Contractului  2018 

se vor desfăşura în perioada 01.06.2019 - 30.09.2020

Calendar:

Etapa I: 17 –22 aprilie 2019-depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 23 aprilie 2019 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 24 aprilie 2019 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 aprilie – 7 mai 2019 - depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 28 mai 2019 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

 

Cadre didactice & Personal administrativ - FORMARE (STT)

 

Full name of the partner HEI or organisation

Destination country             (NO/IS/LI)

Type of mobility       STA/STT

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Economic sector (only for STT)

Volda University College

NO

STT

1

5

2

P - Education

University College of Southeast Norway

NO

STT

1

5

2

P - Education

University College of Southeast Norway

NO

STT

1

5

2

K

MF Norwegian School of Theology

NO

STT

1

5

2

P - Education

University of Liechtenstein

LI

STT

1

5

2

P - Education

 

 

Cadre didactice - PREDARE (STA)

 


Full name of the partner HEI or organisation

Destination country             (NO/IS/LI)

Type of mobility       STA/STT

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Field of education  (only for STA)

University College of Southeast Norway

NO

STA

1

5

2

61 – Information and Communication Technologies (ICT’s)

MF Norwegian School of Theology

NO

STA

1

5

2

0221– Religion and theology

University of Liechtenstein

LI

STA

1

5

2

041– Business and Administration

 

 

Mobilităţile aferente Contractului  2017 

se vor desfăşura în perioada 01.06.2018 - 30.09.2019

 

Calendar:

Etapa I: 17–22 mai  - depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 23 mai 2018 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 24 mai 2018 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 - 29 mai 2018 - depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 19 iunie 2018 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

 

 

Cadre didactice & Personal administrativ - FORMARE (STT)

  

Erasmus code of partner      HEI                        

Home University

Country of origin             

Type of mobility       STT

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Economic sector (only for STT)

N VOLDA01

Volda University College

NO

STT

1

5

2

J – Information and communication

N VOLDA01

Volda University College

NO

STT

1

5

2

P - Education

N VOLDA01

Volda University College

NO

STT

1

5

2

P - Education

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STT

2

5

2

K - Financial and Insurance Activities

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STT

2

5

2

J – Information and communication

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STT

2

5

2

P - Education

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STT

2

5

2

J – Information and communication

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STT

2

5

2

P - Education

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STT

2

5

2

S – Other service activities

       

   

 

 

 

 

Cadre didactice - PREDARE (STA)

Erasmus code of partner           HEI                        

Home University

Destination country             (NO/IS/LI)

Type of mobility       STA

Number of staff

Activity duration
days

Travel    days

Field of education  (only for STA)

N VOLDA01

Volda University College

NO

STA

2

5

2

32 - Journalism and Information

N VOLDA01

Volda University College

NO

STA

2

5

2

23 - Languages

N VOLDA01

Volda University College

NO

STA

2

5

2

31 - Social and behavioural sciences

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STA

2

5

2

41 – Business and Administration

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STA

2

5

2

61 – Information and Communication Technologies (ICT’s)

N KONGSBE02

University College of Southeast Norway

NO

STA

2

5

2

31 - Social and behavioural sciences

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STA

2

5

2

221 – Religion and theology

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STA

2

5

2

11 - Education

N OSLO40

MF Norwegian School of Theology

NO

STA

2

5

2

31 - Social and behavioural sciences