1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Selectia Erasmus+ pentru anul academic 2018-2019


Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.

 

Selecția ERASMUS+ pentru mobilități de studiu pentru anul academic 2018 - 2019 are loc în fiecare facultate a ULBS, în perioada 26-30 Martie 2018, în funcție de datele stabilite de fiecare facultate a Universităţii. Pentru datele exacte, vă rugăm consultaţi avizierul facultăţii de care aparţineţi.  


Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):


Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură 

-        CV Europass în limbă străină

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii

-      Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)


 

Dosarele pentru selecție pentru mobilitatile de studiu se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

 

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate. Coordonatori_Erasmus_Facultati.xlsx

 

Listele universitatilor partenere alocate fiecărei facultăți sunt urmatoarele (disponibile si la avizierele facultatilor). 


Selecţia  va consta, pe lângă evaluarea documentelor din dosarul de candidatură şi într-un interviu cu comisia de selecţie.

 

List of Partner Universities

8_Biblioteca_Centrala_Universitara.doc

8_Facultatea_de_Litere_si_Arte.doc

8a_Facultatea_de_Litere_si_Arte_-_Teatrologie.doc

9_Facultatea_de_Inginerie.doc

10_Facultatea_de_Stiinte.doc

11_Facultatea_Stiinte_Economice.doc

12_Facultatea_de_Medicina.doc

13_Facultatea_de_Teologie.doc

14_SAIAPM.doc

15_Facultatea_de_Drept.doc

15_SSU_-_DPPD.doc

16_SSU_Istorie.doc

16_SSU_Jurnalistica.doc

16_SSU_Sociologie_Psihologie.doc

16_SSU_Stiinte_Politice.doc

16_SSU_Teologie_Protestanta.doc