1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Selecția Erasmus+ pentru anul academic 2019-2020


Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.

 

Selecția ERASMUS+ pentru mobilități de studiu pentru anul academic 2019 - 2020 are loc în fiecare facultate a ULBS, în perioada 25-29 Martie 2019, în funcție de datele stabilite de fiecare facultate a ULBS. Pentru datele exacte, vă rugăm consultaţi avizierul facultăţii de care aparţineţi.  


Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):


Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură   5_Formular_de_candidatura_studenti_2019-2020.doc

-        CV Europass în limbă străină

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (de la secretariatul facultății)

-      Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)


Observaţie. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.


Dosarele de candidatură pentru mobilitatile de studiu se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate (evaluarea dosarelor și interviu). 


Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate.  Erasmus_Coordinators_.doc 

 

 

Locurile disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ sunt următoarele


8_Facultatea_de_Litere_si_Arte.doc

8a_Facultatea_de_Litere_si_Arte_-_Teatrologie.doc

9_Facultatea_de_Inginerie.doc

10_Facultatea_de_Stiinte.doc

11_Facultatea_Stiinte_Economice.doc

12_Facultatea_de_Medicina.doc

13_Facultatea_de_Teologie.doc

14_SAIAPM.doc

15_Facultatea_de_Drept.doc

16_SSU_-_DPPD.doc

16_SSU_Istorie.doc

16_SSU_Jurnalistica.doc

16_SSU_Sociologie_Psihologie.doc

16_SSU_Stiinte_Politice.doc

16_SSU_Teologie_Protestanta.doc