1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Selecția Erasmus+ pentru anul academic 2021-2022


Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi va fi implementat în perioada 2014-2021. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.

 

Procesul de selecție ERASMUS+ pentru mobilități de studiu pentru anul academic 2021 - 2022 are loc în fiecare facultate a ULBS, în perioada  12 - 28 aprilie 2021  în funcție de datele stabilite de fiecare facultate a ULBS. 


Interviurile de selecție vor avea loc în perioada 19 aprilie – 23 aprilie 2021 după cum urmează:

Date_organizare_interviuri_de_selectie_facultati_ULBS.pdfCriterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):


Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-        Formular de candidatură 5_Formular_de_candidatura_studenti_2021-2022.docx

-        CV Europass în limbă străină

-        Scrisoare de intenţie/motivație

-        Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (de la secretariatul facultății)

-      Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)


Observaţie

În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 05 aprilie 2021, trimițând un e-mail la Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte, centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în perioada 07 – 09 aprilie 2021, la Facultatea de Litere și Arte.

 

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Erasmus+, și această testare lingvistică nu reprezintă componenta lingvistică a interviului de selecție.

 


Dosarele de candidatură pentru mobilitatile de studiu se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate (evaluarea dosarelor și interviu). 


Mai multe informații despre procesul de selecție pot fi solicita profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate.  

Eramus_Faculty_Coordinators_LBUS.docx

 

 

Locurile disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ în anului academic 2021-2022 pot fi consultate aici: 

8_Facultatea_de_Litere_si_Arte.doc

8a_Facultatea_de_Litere_si_Arte_-_Teatrologie.doc

9_Facultatea_de_Inginerie.doc

10_Facultatea_de_Stiinte.doc

11_Facultatea_Stiinte_Economice.doc

12_Facultatea_de_Medicina.doc

13_Facultatea_de_Teologie.doc

14_SAIAPM.doc

15_Facultatea_de_Drept.doc

16_SSU_-_DPPD.doc

16_SSU_Istorie.doc

16_SSU_Jurnalistica.doc

16_SSU_Sociologie.doc

16_SSU__Psihologie.doc

16_SSU_Stiinte_Politice.doc

16_SSU_Teologie_Protestanta.doc