1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 

Această acţiune permite studenţilor ULBS să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) sau o perioada de plasament de 2 pana la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

 

Mobilităţile se realizează pe baza unor „acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia de origine şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

 

‘Plasament’ este o altă denumire pentru ‘stagiu de formare’ sau ‘practică’. Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

 

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă programul convenit şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinatate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS.

 

Beneficiarii de fonduri SEE-ESAYEP sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la biblioteca în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor în străinatate, studenţii vor primi în continuare bursa naţională de care beneficiau în ţara lor de origine.

 

Grant pentru student:

 

 

 

Volda University College

360 EUR

University College of Southeast Norway

275 EUR

MF Norwegian School of Theology

275 EUR

University of Liechtenstein

275 EUR

 

  

Participanții selectați sunt considerați “beneficiari de fonduri ESAYEP - SEE” și sunt echivalenți cu statutul de “studenți Erasmus” sau “profesori/personal administrativ Erasmus”

 

Selectia beneficiarilor de fonduri ESAYEP - SEE se va realiza la nivelul facultatii care ofera mobilitatea ESAYEP de studiu si/sau practica  2017/2018, luand in considerare urmatoarele criterii obligatorii:

- Rezultatele academice – foaie matricolă / adeverinta de la secretariat cu media pe semestrul anterior / anul anterior de studiu, precum si precizarea “Integralist”;

- Scrisoare de intentie/motivație in limba engleză

- Interviu

- Competenta lingvistica in engleza

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (1. rezultate şcolare, 2. scrisoare de motivaţie, 3. CV in format european, 4. certificat de competenta lingivistica) şi dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

 

 

Selectia beneficiarilor de fonduri ESAYEP - SEE

Mobilităţile aferente Contractului 2021 

se vor desfăşura în semestrul al II-lea al anului academic 2022/2023 (până la 31.07.2023)

 

Selecția studenților pentru mobilități ESAYEP-SEE se va realiza conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS 1185 din data de 25.03.2021 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/). De asemenea se vor respecta şi condiţiile din Ghidul Aplicantului 2019 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/09/GUIDE_Mob_2019_EN_rev.pdf. Participanții selectați sunt considerați “beneficiari de fonduri ESAYEP - SEE” și sunt echivalenți cu statutul de “studenți ERASMUS+”.

Calendar:

Etapa I: 14 – 24 octombrie 2022 - promovare mobilități ESAYEP-SEE

            * Perioada de înscriere pentru testarea lingvistică: 17-21 octombrie 2022

            * Data susținerii testării lingvistice: 25 octombrie 2022

Etapa II: 24 – 28 octombrie 2022 - depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa III: 31 octombrie – 4 noiembrie 2022 - interviuri de selecţie organizate de fiecare facultate

Etapa IV: 7 noiembrie 2022 - afișarea rezultatelor selecției

NB: Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), listele de selecție care se vor face publice vor fi anonimizate. Anonimizarea se va face prin intermediul numărului de înregistrare a cererii de mobilitate.

Etapa V: 8 noiembrie 2022 - depunerea contestațiilor

Etapa VI: 9 noiembrie 2022 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Declaratie_evitare_conflict_de_interese_ESAYEP.docx

Formular_de_candidatura_studenti_ESAYEP.docx

Cerere_testare_lingvistica.docxMobilităţile aferente Contractului  2019 

se vor desfăşura în perioada 01.06.2020 - 30.09.2022

Selecția beneficiarilor de mobilități de studiu, plasament, predare şi formare ESAYEP-SEE se desfășoară conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS din data de 29.04.2020 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/). De asemenea se vor respecta şi condiţiile din Ghidul Aplicantului 2019 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/09/GUIDE_Mob_2019_EN_rev.pdf

 

 

Calendar:

Etapa I: 8 –12 martie 2021-depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 15-19 martie 2021 – stabilirea datei interviului de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: Afisarea rezultatelor selecției în termende 24 de ore de la încheierea interviului

Etapa IV: 22 martie – 09 aprilie 2021 - depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 12 aprilie 2021 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Anexa_II_-_Decizie_de_infiintare_comisie_de_selectie_ESAYEP.docx

Anexa_III_-_Declaratie_evitare_conflict_de_interese_ESAYEP.docx

Anexa_V_-_Formular_de_candidatura_studenti_ESAYEP.docx

Anexa_VI_-_Carta_studentului_Erasmus.docx

Anexa_VII_-_Angajament_student_de_inscriere_master_-_ESAYEP.doc

 

 

 

 

 

Mobilităţile aferente Contractului  2018 

se vor desfăşura în perioada 01.06.2019 - 30.09.2020

Selecția beneficiarilor de mobilități de studiu, plasament, predare şi formare ESAYEP-SEE se desfășoară conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS din data de 29.09.2016 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/). De asemenea se vor respecta şi condiţiile din Ghidul Aplicantului 2018 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa: http://www.eea4edu.ro/wpcontent/uploads/2018/10/APEL_2_2018/MOB_HEI/GUIDE_Mob_2018_EN.pdf


Calendar:

Etapa I: 17 –22 aprilie 2019-depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 23 aprilie 2019 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 24 aprilie 2019 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 aprilie – 7 mai 2019 - depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 28 mai 2019 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Anexa_II_-_Decizie_de_infiintare_comisie_de_selectie_ESAYEP.docx

Anexa_III_-_Declaratie_evitare_conflict_de_interese_ESAYEP.docx

Anexa_IV_-_Proces_verbal_de_selectie_ESAYEP.docx

Anexa_V_-_Formular_de_candidatura_studenti_ESAYEP.docx

Anexa_VI_-_Angajament_student_de_inscriere_master_-_ESAYEP.doc

Anexa_VII_-_Carta_studentului_Erasmus.docx


Mobilităţile aferente Contractului 2017

se vor desfăşura în perioada 01.06.2018 - 30.09.2019

 

 Selecția beneficiarilor de mobilități de studiu, plasament, predare şi formare ESAYEP-SEE se desfășoară conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS din data de 29.09.2016 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/). De asemenea se vor respecta şi condiţiile din Ghidul Aplicantului 2017 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/12/GUIDE_Mob_2017_EN_FINAL.pdf

 

Calendar:

Etapa I: 17 - 22 mai 2018  depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 23 mai 2018 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 24 mai 2018 - afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 - 29 mai 2018 - depunerea contestatiilor la la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 19 iunie 2018 - afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor în termenul legal

 

 Astfel va rugăm să ne sprijiniți în implementarea acestui program la ULBS și vă transmitem informații privind selecția studenților pentru mobilități de studiu și/sau practică, finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), pentru anul universitar 2018 - 2019. 

 

Va multumim pentru sprijin si va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare la adresa de e-mail: dep.externe@ulbsibiu.ro.

 

Anexa_II_-_Decizie_de_infiintare_comisie_de_selectie_ESAYEP.docx

Anexa_III_-_Declaratie_evitare_conflict_de_interese_ESAYEP.docx

Anexa_IV_-_Proces_verbal_de_selectie_ESAYEP.docx

Anexa_V_-_Formular_de_candidatura_studenti_ESAYEP.docx

Anexa_VI_-_Angajament_student_de_inscriere_master_-_ESAYEP.doc

Anexa_VII_-_Carta_studentului_Erasmus.docx