1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 

Această acţiune permite studenţilor ULBS să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) sau o perioada de plasament de 2 pana la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

Mobilităţile se realizează pe baza unor „acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia de origine şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

‘Plasament’ este o altă denumire pentru ‘stagiu de formare’ sau ‘practică’. Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă programul convenit şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinatate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS.

Beneficiarii de fonnduri SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la biblioteca în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor SEE în străinatate, studenţii vor primi în continuare bursa naţională de care beneficiau în ţara lor de origine.

 

Grant pentru student: 1200 EUR/lună + 500 EUR transport şi asigurare

 
Selectia beneficiarilor de fonduri SEE

 

 

 

Selectia beneficiarilor de fonduri SEE se va realiza la nivelul facultatii care ofera mobilitatea de studiu si/sau practica SEE 2015/2016, luand in considerare urmatoarele criterii obligatorii:

- Rezultatele academice – foaie matricolă / adeverinta de la secretariat cu media pe semestrul anterior / anul anterior de studiu, precum si precizarea “Integralist”;

- Scrisoare de intentie in limba engleză

- Interviu

- Competenta lingvistica in engleza

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (1. rezultate şcolare, 2. scrisoare de motivaţie, 3. CV in format european, 4. certificat de competenta lingivistica) şi dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

.

 

Calendar:

Etapa I: 18 mai - 20 mai 2015  depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 21 mai 2015 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 22 mai 2015 - afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 mai 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul Facultăţii

Etapa V: 26 mai 2015 - afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor

Etapa VI: 27 mai 2015 - depunerea contestaţiilor la nivelul ANPCDEFP şi afişarea rezultatelor după soluţionarea cintestaţiilor in termenul legal.

 

 

Astfel va rugăm să ne sprijiniți în implementarea acestui program la ULBS și vă transmitem informații privind selecția studenților pentru mobilități de studiu și/sau practică, finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), pentru anul universitar 2015 - 2016. 

Adresa de selectie, insotita de anexe si de afis va vor fi transmise prin Registratura la inceputul saptamanii urmatoare.

 

Va multumim pentru sprijin si va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare la adresa de e-mail: dep.externe@ulbsibiu.ro.

 

Anexa_I_-_Locuri_disponibile_SEE.docx

 

Anexa_II_-_Decizie_de_infiintare_comisie_de_selectie_SEE.docx

 

Anexa_III_-_Declaratie_evitare_conflict_de_interese_SEE.docx

 

Anexa_IV_-_Proces_verbal_de_selectie_SEE.docx

 

Anexa_V_-_Formular_de_candidatura_SEE.docx

 

Anexa_VI_-_Angajament_student_de_inscriere_master_-_SEE.doc

 

Anexa_VII_-_Carta_studentului_Erasmus-SEE.doc

 

Adresa_selectie_SEE_aprilie_2015_.docx

 


Selecţie SEE runda a-2a


Calendar:


Etapa I: 1 - 20 octombrie 2015 - depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 22 octombrie 2015 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 23 octombrie 2015 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 27 octombrie 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul Facultății

Etapa V: 28 octombrie 2015 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor

Etapa VI: 29 octombrie 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul ANPCDEFP și afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.